Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dvojica nových žiadostí o poskytnutie dotácií je hotová

Dvojica nových žiadostí o poskytnutie dotácií je hotová
Aj náš Projektový úsek pracuje na plné obrátky...

Aj náš Projektový úsek pracuje na plné obrátky...

V uplynulých dňoch sme dokončili dvojicu nových projektov, na ktoré teraz požadujeme finančné prostriedky od Ministerstva financií Slovenskej republiky (v prvom prípade), resp. od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (v druhom prípade), vzhľadom na aktuálne vyhlásené výzvy, ktorých sa naplno zúčastňujeme...

 

Nižšie je sumár dvoch nových projektov, ktoré sme podali:

  • Rekonštrukcia strechy Obecného úradu Hviezdoslavov

Celkové rozpočtové náklady pred ver. obstarávaním sú 29.635,00 EUR (z toho 14.635,00 EUR vlastné zdroje)

  • Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu Hviezdoslavov - vytvorenie komunitného centra

Celkový rozpočet projektu je 70.467,30 EUR (z toho 20.467,30 EUR vlastné zdroje)

 

V procese sú v tejto chvíli už ďalšie projekty, o ktorých si povieme o pár dní...

 

Marek Lackovič

starosta