Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

MŠ Hviezdoslavov je plne pripravená na nástup detí a nový školský rok

MŠ Hviezdoslavov je plne pripravená na nástup detí a nový školský rok
Nový školský rok už klope na dvere...

Nový školský rok je už predo dvermi...

 

Pokyny k nástupu detí v školskom roku 2020/2021

Prevádzka MŠ začína od 2.9.2020 (6,45 - 17,00). Rodičov prosíme dodržiavať pokyny RÚVZ  a riaditeľky MŠ:

* vstup do budovy je umožnený iba jednému zákonnému zástupcovi / jednej sprevádzajúcej osobe s dieťaťom (pre sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy je povinné rúško, dezinfekcia rúk, dodržanie odstupu + pri vstupe do budovy odorúčame rúško aj dieťaťu, pri vstupe do triedy už rúško na tvári mať nemusí),

* dieťa zástupca odovzdá výhradne zamestnancovi MŠ,

* zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe do MŠ čestné prehlásenie - dotazník (klik SEM),

* po absencii dieťaťa viac ako 3 dni je povinný zákonný zástupca vždy priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (klik SEM),

* nosenie hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ je do odvolania zakázané,

* v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa MŠ. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeob. zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,

* čas zdržiavania sa v MŠ pre sprevádzajúce osoby prosíme obmedziť na nevyhnutné minimum (max. 3 zákonní zást. v šatni),

* deťom prosíme zabezpečiť náhradné (označené) oblečenie v zazipovanom / uzavretom a označenom sáčku, vrátane náhradného rúška dieťaťa (označeného) + nové deti prosíme priniesť si školské vrecúško, vhodné prezúvky (označené),

* učiteľ pri prevzatí dieťaťa vykoná ranný filter a v prípade, že dieťa prejaví príznaky choroby, môže prevzatie dieťaťa odmietnuť,

* v prípade príznakov na COVID - 19 počas dňa umiestni učiteľ dieťa do samostatnej miestnosti, nasadí rúško a kontaktuje zákonných zástupcov, 

* NIKTO S PRÍZNAKMI INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST, KTORÉ BY MOHLI ZODPOVEDAŤ ZNÁMYM PRÍZNAKOM COVID - 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy Hviezdoslavov! Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Upozornenie: vyhlásenie, resp. dotazník podpisuje VŽDY zákonný zástupca dieťaťa.

 

Prosíme o dodržiavanie pokynov, aby sme zabezpečili ochranu a bezpečnosť

detí, zamestnancov a zákonných zástupcov! 

 

Zoznam detí a ich rozdelenie budú vyvesené v deň nástupu.

  • Pre novoprijaté deti - čo si máme priniesť do MŠ? (klik SEM)
  • Odhlásenie dieťaťa (klik SEM)

 

Bez potrebných vyplnených dokladov nebude dieťa do MŠ prebraté. V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť si doklady, môžete si ich prevziať v MŠ v deň nástupu, alebo 28.8. od 7,00 do 14,00 príp. 31.8. od 7,00 do 14,00 hod..