Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Lokalitu Šibenička čakajú viaceré zmeny...

Lokalitu Šibenička čakajú viaceré zmeny...
Obec Hviezdoslavov po minulom týždni vlastní už takmer 5 hektárov pozemkov...
V lokalite "Šibenička", oproti štrkoviskám smerom na Štvrtok n. O., obec Hviezdoslavov za posledný rok získala bezmála 5 hektárov strategických pozemkov (presne 44.968 m2). Plánovaný projekt športovo-relaxačného zázemia teraz čaká prekategorizovanie príslušnej lokality v Územnom pláne obce Hviezdoslavov na plochy športu, resp. iné, príbuzné označenie. Legislatívny proces začne už teraz na jeseň 2020, len niekoľko mesiacov po ukončení sprísňovania regulatív Územného plánu obce v textovej časti.
 
Ruka v ruke s legislatívnym procesom je snaha, pokiaľ to počasie umožní, vykonať ešte túto jeseň výsev trávnika a zrealizovať zavlažovanie tejto veľkorozmernej plochy, tak, aby sme tam už budúci rok vedeli realizovať veľkokapacitné podujatia. Samozrejmosťou je zaradenie tejto lokality do projektu Cyklotrasa Hviezdoslavov a príprava zlepšenia dostupnosti & inžinierských sietí do tejto lokality.
 
S majiteľmi štrkových baní, ktoré sa nachádzajú oproti cez cestu, prebiehajú intenzívne a finálne rokovania, na ktorých vedenie obce prezentuje, ako si predstavuje budúci vzhľad celej lokality a možnosť kúpania, parkovania a oddychu pre verejnosť.
 
 
Marek Lackovič
starosta