Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizované. Fungovanie našich úradov v tzv. lockdown režime

Aktualizované. Fungovanie našich úradov v tzv. lockdown režime
Priebežne aktualizované...

Aktualizácia 4.1.2021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným tzv. koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva obec Hviezdoslavov ďalšie opatrenia smerujúce k okamžitému riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Hviezdoslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti počas núdzového stavu platného na území SR. Všetky Hviezdoslavčanky a Hviezdoslavčanov žiadame o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť, trpezlivosť, ľudskosť a spoluprácu.

 

Prevádzka Obecného úradu Hviezdoslavov (ďalej len OcÚ):

Stránkové hodiny OcÚ Hviezdoslavov zostávajú nezmenené. Pre verejnosť však budú zamestnanci OcÚ k dispozícii výlučne dištančne, t. j. len prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie (všetky kontakty sú na tomto mieste).

Na prihlásenie k trvalému, príp. prechodnému pobytu (TP, príp. PP) naskenujte:

- doklad o vlastníctve / spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (výpis z LV alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra),

- občianske preukazy (OP) z obidvoch strán,

- deti do 15 rokov rodné listy,

- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti,

- pri vydaní prvého OP je potrebné najprv sa dostaviť na OcÚ (ohlasovňu pobytu) s rodným listom dieťaťa a následne ísť aspoň jeden z rodičov s dieťaťom na Okr. riaditeľstvo PZ, odd. dokladov, Múzejná 231/6, D. Streda,

- miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto TP jeho matky,

- ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom (musí byť vidieť číslo),

- do e-mailu uveďte národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý…) a najvyššie ukončené vzdelanie (dôležité do štatistického hlásenia).

Pošlite na adresu Obecny@Hviezdoslavov.sk a do e-mailu uveďte aj tel. kontakt. Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení OcÚ pre verejnosť).

 

Tlačivá, resp. Žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad si pre túto chvíľu môžete stiahnuť v elektronickej podobe z našej stránky (kliknite SEM). Priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete vyplniť a zaslať skan dokumentu príslušnému referátu, prípadne poslať poštou. Prihlasovanie na vývoz odpadov možno vyriešiť e-mailom na DaneAPoplatky@Hviezdoslavov.sk. Do e-mailu uveďte tel. kontakt. Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby (ktorý bude určený po otvorení OcÚ pre verejnosť).

Overovanie písomností a podpisov, žiaľ, nie je v tejto situácií možné. Odporúčame využiť služby notárov.

 

Prevádzka Stavebného úradu Hviezdoslavov (ďalej len StÚ):

Stránkové hodiny StÚ Hviezdoslavov zostávajú nezmenené. Pre verejnosť však budú zamestnanci StÚ k dispozícii výlučne dištančne, t. j. len prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie (všetky kontakty sú na tomto mieste).

Žiadosti je možné podávať výlučne poštou, príp. elektronicky na e-mail Stavebny@Hviezdoslavov.sk. Všetky tlačivá (žiadosti, návrhy, potvrdenia a pod.) vrátane príloh, ktoré je potrebné ku nim doložiť, sú uvedené na tomto mieste. Po spracovaní Vašich žiadostí Vás budeme kontaktovať a v prípade potreby si dohodneme čas podpísania dokladov (rozhodnutí, potvrdení, stanovísk a pod.), ktorý bude určený po otvorení StÚ pre verejnosť.

 

Prevádzka Materskej školy Hviezdoslavov (ďalej len MŠ):

Materská škola bude s vysokou pravdepodobnosťou otvorená od 11.1.2021, a to v obmedzenom režime, o ktorom Vás budeme informovať najneskôr 8. januára 2021 na oficiálnej stránke obce.

 

Prevádzka "Zelenej linky" Hviezdoslavov:

"Zelená linka" Úseku obecnej údržby je k dispozícii každý pracovný deň od 7:30 do 16:00. Viac podrobností nájdete na tomto mieste.

 

Prevádzka Kultúrneho domu Hviezdoslavov (ďalej len KD):

KD je vzhľadom na mimoriadne nepriaznivú epidemiologickú situáciu až do odvolania uzatvorený. Záujemcov o nájom priestorov prosíme, aby nás kontaktovali až po skončení núdzového stavu.

 

Prevádzka detských ihrísk v správe obce Hviezdoslavov:

4 detské ihriská v správe obce (EKOihrisko v Parku P. O. H., Detské ihrisko Záhrady, Detské ihrisko Hviezdne bývanie) i novopostavená a ešte nedokončená Work-out & fitness zóna Hviezdoslavov vo Hviezdnom bývaní sú taktiež vzhľadom na mimoriadne nepriaznivú epidemiologickú situáciu až do odvolania uzatvorené.

 

Prevádzka Zberného dvora Hviezdoslavov (ďalej len ZD):

ZD bol uzatvorený v súlade s koncom sezóny. Opätovné otvorenie je avizované na marec 2021 (o čom budeme ešte včas informovať). Harmonogram zberu BIO odpadu nájdete na tomto mieste.

 

Zber vianočných stromčekov:

Obec Hviezdoslavov, resp. Úsek obecnej údržby, bezplatne po sviatkoch zozbiera živé a odzdobené vianočné stromčeky z Vašich domácností. Zber vianočných stromčekov prebehne v termíne od 11. do 15. januára nasledovne:

  • 11.1.2021 - Hviezdne bývanie 
  • 12.1.2021 - Podháj
  • 13.1.2021 - "stará" obec
  • 14.1.2021 - Záhrady
  • 15.1.2021 - kontrola v obci po zbere (príp. odvoz "oneskorencov")

Žiadame občanov, aby svoje vianočné stromčeky vyložili pred svoje nehnuteľnosti (v prípade obytných domov vedľa kontajnerových stojísk) v uvedených dňoch v čase do 7:00 hod.. Zber vykoná Úsek obecnej údržby. Vianočné stromčeky je potrebné úplne zbaviť vianočnej výzdoby (girlánd, svetielok, ozdôb, háčikov a pod.). Neodzdobené vianočné stromčeky nebudú môcť byť vyvezené.

 

Kontakty na všetkých zamestnancov i kontaktné osoby nájdete prehľadne uvedené na tomto mieste.

Tlačivá na stiahnutie nájdete prehľadne roztriedené na tomto mieste.

 

Ďakujeme za súčinnosť...

#SpoluToZvládneme

 

Marek Lackovič

starosta obce Hviezdoslavov

a

Jana Zemanová

prednostka OcÚ Hviezdoslavov