Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácie o otvorení MŠ od 11.1.2021

Informácie o otvorení MŠ od 11.1.2021
Priebežne aktualizujeme...

Materská škola Hviezdoslavov oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ bude obnovená od 11.1.2021 s nasledovným obmedzením: na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie bude prevádzka MŠ obmedzená od 11.1.2021 do 15.1.2021 podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

Do materskej školy môžu nastúpiť výlúčne deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ktorých povaha práce neumožňuje výkon práce z domu - t. j. rodičov, ktorí nie sú na materskej dovolenke, nezamestnaní a nepracujú z domu. Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľa/ľov zákonných zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Žiadame rodičov, aby do piatka, 8.1.2021 do 9:00 hod. nahlásili záujem o návštevu dieťaťa v MŠ. Záujem nahláste, prosím, vo formulári na webstránke MŠ na tomto mieste (príp. cez sms na tel. č. +421948 948 057 (meno a priezvisko dieťaťa - áno / nie) - vyberte iba 1 možnosť.

Ak dieťa do MŠ nepríde, nie je nutné vyplniť formulár a nemusíte dieťa ani ráno 11.1.2021 odhlasovať.

 

ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU!

Viac informácií na webstránke MŠ TU

 

Vedenie MŠ Hviezdoslavov