Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizované. Nálepky na smetné nádoby na r. 2021

Aktualizované. Nálepky na smetné nádoby na r. 2021
Aktuálne...

Nálepky na r. 2020 sú platné až do 31.03.2021.

Nálepky na smetné nádoby na r. 2021 bude možné zakúpiť na Obecnom úrade Hviezdoslavov v období od 27.01.2021 počas úradných hodín.

Pripomíname tiež, že poplatok za komunálny odpad (KO) môže za Vás vybaviť aj Vami poverená osoba! V prípade, že si potrebujete zaplatiť poplatok za KO a nemôžete sa osobne dostaviť na OcÚ (či už z dôvodu ochorenia, karantény, neplatného COVID-19 certifikátu a pod.), môže tak za Vás urobiť Vami poverená osoba. V prípade, že si chcete uplatniť zľavu, Vami podpísanú žiadosť môže priniesť na OcÚ Vami poverená osoba (odkaz na tlačivá pripájame nižšie).

Odpad si tak pokojne môžte tento rok vybaviť osobne, príp. prostredníctvom Vami poverenej osoby, až do konca marca. Nie je potrebné preto chodiť osobne na Úrad už teraz, vo februári.

Dňom 1.1.2021 vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady na území obce, ktoré pripájame i nižšie. Toto VZN upravuje výšku poplatku za vývoz KO z domácností. Celú situáciu s KO v r. 2021 (aj s ohľadom na možnú zľavu kvôli trvalým pobytom) podrobne vysvetľujeme v tomto príspevku z 18.1.2021.

 

Referát daní a poplatkov

obec Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 268.6 kB pdf 19.1.2021