Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizované. Oznam o prevzatí domových tabuliek s orientačnými číslami

Aktualizované. Oznam o prevzatí domových tabuliek s orientačnými číslami
Aktualizácia procesu priraďovania orientačných čísel...

AKTUALIZOVANÉ 8.6.2021

Milí Hviezdoslavovčania,

Dňa 22.2.2021 sme Vás informovali, že na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v aktuálnom znení, bola Okresnému úradu D. Streda, odboru všeobecnej vnútornej správy, zaslaná podpísaná Žiadosť o zapísanie orientačných čísel do IS Registra adries (zavedenie uličného systému).

Vzhľadom k tomu, že ide o náročnú záležitosť, prideľovanie bolo rozdelené do viacerých etáp podľa jednotlivých ulíc, resp. častí obce. Začali sme najmenšou časťou obce, časťou PODHÁJ.

V 1. etape boli spracované nasledovné ulice:

 1. Kvetná
 2. Lesná
 3. Ďatelinová
 4. Bočná
 5. Rybničná
 6. Zelená
 7. Okružná
 8. Záhradná
 9. Kríková
 10. Stromová
 11. Ulica Pri hájovni
 12. Súbežná
 13. Rovná
 14. Broskyňová
 15. Zberná
 16. Prašná
 17. Miloslavovská cesta

V uplynulých dňoch sme v 2.  etape sprocesovali časť obce ZÁHRADY, ide konkrétne o ulice:

 1. Nezábudková ulica
 2. Veterná ulica
 3. Slnečnicová ulica
 4. Mätová ulica
 5. Medovková ulica
 6. Záhradnícka ulica
 7. Majoránová ulica
 8. Púpavová ulica
 9. Klinčeková ulica
 10. Pažítková ulica
 11. Levanduľová ulica
 12. Šalviová ulica
 13. Bazalková ulica
 14. Rumančeková ulica

Spracované sú aj niektoré ulice pôvodnej časti obce:

 1. Podhájska ulica
 2. Obilná ulica
 3. Parková ulica
 4. Tichá ulica
 5. Kolmá ulica
 6. Nová ulica
 7. Marhuľová ulica
 8. Hrušková ulica
 9. Poľná ulica
 10. Jabloňová ulica
 11. Stužková ulica
 12. Umelecká ulica
 13. Lipové námestie
 14. Francisciho ulica
 15. Hurbanova ulica
 16. Ulica J. Kráľa
 17. Hodžova ulica
 18. Štúrova ulica
 19. Hlavná ulica -časť

Týmto úkonom nastáva zmena adresy (príklad: pôvodná adresa - Hviezdoslavov č. 1225 bude mať novú adresu - Kvetná ulica č. 1225/25, pričom číslo pred lomkou je súpisné, číslo za lomkou orientačné - v realite sa bude najčastejšie používať práve napr. Kvetná 25). Pre občanov to teda znamená výmenu dokladov. OR PZ v Dunajskej Strede (príp. ktorékoľvek špecializované pracovisko oddelenia dokladov) Vám vystaví nový občiansky preukaz (OP). Vydanie nového OP v tomto prípade nepodlieha správnemu poplatku.

Oznámenie o určení orientačného čísla sa vydáva na základe žiadosti vlastníka budovy. Tlačivo „Žiadosť o určenie orientačného čísla budove“ je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • list vlastníctva stavby (stačí z verejne dostupného portálu správy katastra)
 • kolaudačné rozhodnutie (stačí kópia).

Vyplnené naskenované žiadosti je možné prednostne podávať elektronicky e-mailom na SpravaMajetku@Hviezdoslavov.sk. V prípade nutnosti aj osobne na OcÚ Hviezdoslavov v úradných hodinách. Tabuľky s orientačnými číslami dáva obvykle vyhotoviť obec. Po elektronickom podaní Vás bude informovať pracovníčka príslušného referátu. Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza stavebník.

Oznámenia o určení orientačných čísel sa budú vydávať žiadateľom v poradí, v akom boli žiadosti prijaté.

 

OcÚ Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o určenie orientačného čísla 452.2 kB pdf 31.5.2021