Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

OZNAM o prevzatí domových tabuliek s orientačnými číslami

OZNAM o prevzatí domových tabuliek s orientačnými číslami
Aktuálne

Milí Hviezdoslavovčania,

Dňa 22.2.2021 sme Vás informovali, že na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v aktuálnom znení, bola Okresnému úradu D. Streda, odboru všeobecnej vnútornej správy, zaslaná podpísaná Žiadosť o zapísanie orientačných čísel do IS Registra adries (zavedenie uličného systému).

Vzhľadom k tomu, že ide o náročnú záležitosť, prideľovanie bolo rozdelené do viacerých etáp podľa jednotlivých ulíc, príp. častí obce. Začali sme najmenšou časťou obce, časťou PODHÁJ.

V 1. etape sa teda budú procesovať ulice:

 1. Kvetná
 2. Lesná
 3. Ďatelinová
 4. Bočná
 5. Rybničná
 6. Zelená
 7. Okružná
 8. Záhradná
 9. Kríková
 10. Stromová
 11. Ulica Pri hájovni
 12. Súbežná
 13. Rovná
 14. Broskyňová
 15. Zberná
 16. Prašná
 17. Miloslavovská cesta

Po Podháji budú nasledovať Záhrady (informovať budeme o 7 - 14 dní) a následne zvyšok Hviezdoslavova.

Týmto úkonom nastáva zmena adresy (príklad: pôvodná adresa - Hviezdoslavov č. 1225 bude mať novú adresu - Kvetná ulica č. 1225/25, pričom číslo pred lomkou je súpisné, číslo za lomkou orientačné - v realite sa bude najčastejšie používať práve napr. Kvetná 25). Pre občanov to teda znamená výmenu dokladov. OR PZ v Dunajskej Strede (príp. ktorékoľvek špecializované pracovisko oddelenia dokladov) Vám vystaví nový občiansky preukaz (OP). Vydanie nového OP v tomto prípade nepodlieha správnemu poplatku.

Oznámenie o určení orientačného čísla sa vydáva na základe žiadosti vlastníka budovy. Tlačivo „Žiadosť o určenie orientačného čísla budove“ je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • list vlastníctva stavby (stačí z verejne dostupného portálu správy katastra)
 • kolaudačné rozhodnutie (stačí kópia).

Vyplnené naskenované žiadosti je možné prednostne podávať elektronicky e-mailom na mailovú adresu: SpravaMajetku@Hviezdoslavov.sk. V prípade nutnosti aj osobne na OcÚ Hviezdoslavov v úradných hodinách, pričom pri príchode na OcÚ je potrebné sa preukázať aktuálnym negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní. Tabuľky s orientačnými číslami dáva obvykle vyhotoviť obec. Po elektronickom podaní Vás bude informovať pracovníčka príslušného referátu. Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza stavebník.

Oznámenia o určení orientačných čísel sa budú vydávať žiadateľom v poradí, v akom boli žiadosti prijaté.

 

OcÚ Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o určenie OČ pre občana 456.2 kB pdf 26.4.2021