Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Nová spevnená plocha pri žel. zastávke už slúži cestujúcim

Nová spevnená plocha pri žel. zastávke už slúži cestujúcim
Cestovanie vlakom o čosi pohodlnejšie a hlavne bezpečnejšie...

Motorové vozidlá už v blízkosti žel. zastávky možno odparkovať o čosi kultúrnejšie, no hlavne, a to predovšetkým, neporovnateľne bezpečnejšie...

Kolíznym situáciám v bezprostrednej blízkosti žel. trate, ktoré dlhodobo spôsobovali nebezpečne a nezodpovedne stojace autá, snáď aj vďaka tejto spevnenej ploche nateraz odzvoní. Na ploche, ktorej cieľom je sanovať súčasný neuspokojivý stav, ešte prebehne pár posledných úprav, ale v zásade je už k dispozícii na použitie.

V budúcnosti v týchto miestach rátame s plnohodnotným parkoviskom so všetkým, čo k tomu patrí a k tomu chceme zaviazať i súčasných majiteľov pozemkov.

Po našej Cykloklietke (zrealizované v r. 2020) tu tak máme v r. 2021 ďalší "zlepšovák" pre cestujúcich, hlavne pre naše Hviezdoslavčanky a Hviezdoslavčanov.

Upozorňujeme, že v lokalite je navyše niekoľko nových kamier, ktoré celý priestor snímajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

OcÚ Hviezdoslavov