Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Demontáž stĺpov na ulici "Čerešňárka"

Demontáž stĺpov na ulici
Riešenie zrušenia stĺpov, ktoré bezprostredne zabraňujú vo výstavbe chodníka v poslednom úseku od Športovej po Hlavnú ulicu...

Vážení susedia.

Kvôli výstavbe chodníka "Čerešňárka" pozdĺž obecnej komunikácie "Čerešňárka" bola obec Hviezdoslavov nútená požiadať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. o zrušenie stĺpov, ktoré bezprostredne zabraňujú vo výstavbe chodníka v poslednom úseku od Športovej po Hlavnú ulicu.

Obec Hviezdoslavov nemá záujem robiť pri výstavbe chodníka ústupky, ktoré by znamenali zníženie komfortu pre chodcov využívajúcich tento chodník pre peších.

Z toho dôvodu žiadam obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti tohto úseku (na ul. Čerešňárka), aby premigrovali na optické pripojenie, ktoré im bude v nasledujúcich dňoch príslušnými obchodníkmi ponúknuté, keďže stĺpy, ktoré používali obyvatelia na prenos signálu doteraz, budú zdemontované.

Za spôsobené komplikácie sa vopred ospravedlňujem, avšak tieto kroky povedú k významného zvýšeniu kvality internetového pripojenia i k zlepšeniu celkovej estetickej kvality tejto centrálnej časti Hviezdoslavova.

Marek Lackovič,

starosta Hviezdoslavova