Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Podali sme žiadosť o grant na založenie Dobrovoľného hasičského zboru vo Hviezdoslavove

Podali sme žiadosť o grant na založenie Dobrovoľného hasičského zboru vo Hviezdoslavove
Dobrovoľnícky hasičský zbor môže byť už čoskoro skutočnosťou...

Cieľom DHZ je pritiahnuť mladých, chlapcov i dievčatá, do plneorganizovaného dobrovoľníckeho hasičského zboru, ktorý bude pýchou Hviezdoslavova. Finančné prostriedky budú použité aj na nákup potrebného technického vybavenia, aj za drobnej pomoci obecného rozpočtu.

Očakávania sú prirodzené - prehlbovanie komunitnej spolupráce, sociálna inklúzia najmä medzi mladými, zvýšenie pohybovej aktivity a v neposlednom rade i nový, progresívny športový prvok v najrýchlejšie rastúcej samospráve Slovenska.

Cieľovou skupinou je najmä mládež - chlapci aj dievčatá od 10 rokov. Žiadosť sme podali cez grantový program SPPravmeTo 2019 od Nadácie SPP. Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. Cieľom je motivovať deti a mládež (6 -19 rokov) k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Projekt je výnimočný svojím poslaním a tiež skutočnosťou, že cieľom je cesta a nie samotný cieľ.

Chceme naše deti učiť zodpovednosti, prehlbovať komunity, integrovať sociálne slabších, učiť disciplíne, organizovať súťaže a preteky, motivovať ku kvalitnému životnému štýlu a výsledkom. Dobrovoľný hasičský zbor integruje všetky tieto aspekty do jedného fungujúceho mechanizmu, ktorý napokon, ako bonus, dokáže zachraňovať aj ľudské životy, či majetok obyvateľov...

 

Marek Lackovič
starosta Hviezdoslavova