Obec Hviezdoslavov

Výberové konanie na riaditeľa MŠ v Miloslavove

Výberové konanie na riaditeľa MŠ v Miloslavove
Výberové konanie v Miloslavove...

Obec Miloslavov v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy v Miloslavove, Miloslavov 87, 900 42 Miloslavov s nástupom od 01.07.2019.