Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spoločné stretnutie so všetkými developermi vo Hviezdoslavove

Spoločné stretnutie so všetkými developermi vo Hviezdoslavove
Hromadné oficiálne stretnutie sa odohrá v júli 2019...

Všetci aktívni i neaktívni developeri pôsobiaci uplynulé roky vo Hviezdoslavove boli prizvaní na júlové hromadné, spoločné, oficiálne stretnutie s predstaviteľmi vedenia obce Hviezdoslavov.

Cieľom bude prediskutovať ako aktuálny stav výstavby v našom katastri, tak i budúce možnosti kooperácie, ktorá bude pre ďalšie vzájomné fungovanie a progres obce nevyhnutná. Za mimoriadne dôležité považujeme stanoviť si jasné pravidlá do budúcna, taktiež hodnoty, ktoré je potrebné obci odovzdať a napokon chceme aj deklarovať názor obce na architektúru, ktorá časom "vďaka" záväznému územnému plánu bude pribúdať...

Všetkým developerom boli pozvánky odoslané dnes. Ak v našej obci stavebne podnikáte a pozvánka Vám na Váš mobilný telefón alebo do e-mailu neprišla, napíšte, prosím, na Starosta@Hviezdoslavov.sk a dostanete podrobnejšie inštrukcie s dátumom, časom a miestom konania.

Podobné stretnutie s takýmto počtom prizvaných hostí, ktorí v obci stavebne podnikajú, sa v našej obci udeje po prvýkrát v jej histórii.

Ďakujem.

 

Marek Lackovič

starosta