Obec Hviezdoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Upozornenie pre obyvateľov ul. Čerešňárka bývajúcich v blízkosti nového chodníka

Upozornenie pre obyvateľov ul. Čerešňárka bývajúcich v blízkosti nového chodníka
Dôležité upozornenie...

Vážená Hviezdoslavčanka, vážený Hviezdoslavčan.

 

Dovoľte mi, prosím, upozorniť Vás na potrebu dodržiavania platného znenia § 52 ods. 2 Zákona o cestnej premávke, v ktorom sa hovorí: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

 

Rád by som Vás touto oficiálnou cestou preto požiadal o vhodnú formu parkovania, ktorá bude v najbližších týždňoch aj sledovaná, a to Stavebným úradom obce Hviezdoslavov ako i príslušnou Komisiou zriadenou pri Obecnom zastupiteľstve obce Hviezdoslavov.

 

Napokon mi, prosím, dovoľte požiadať Vás aj o orez stromov nachádzajúcich sa na Vašich pozemkoch v bezprostrednom dotyku s telesom chodníka. Teleso chodníka je viacerými takýmito drevinami, prevažne marhuľami, znečisťované a znehodnocované. Žiadame vykonať len nevyhnutný orez tých konárov, ktoré tento neželaný jav spôsobujú, a to bezodkladne.

 

V týchto dňoch spúšťame kolaudačné konanie ku predmetnému chodníku, ktorého nedorobky a drobné vady nebrániace užívaniu budú odstránené do 31. júla 2019.

 

Dnes Vám bude toto upozornenie doručované vo forme listu aj do Vašich schránok. Predmetný list nájdete aj v prílohe tohto príspevku o kúsok nižšie...

 

Za Váš záujem o veci verejné, Vašu spoluprácu a Vašu súčinnosť nielen v týchto veciach Vám vopred úprimne v menej celej obce ďakujem.

 

 

Vo Hviezdoslavove, dňa 16. júla 2019

 

Marek Lackovič   

starosta obce Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Upozornenie - občania Čerešňárky 80 kB pdf 18.7.2019