Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Predposledný kontrolný deň novej materskej školy je za nami...

Predposledný kontrolný deň novej materskej školy je za nami...
Preberacie konanie bude skutočnosťou už o niekoľko dní...

Dnes prebehol predposledný kontrolný deň novej materskej školy vo Hviezdoslavove, ktorá je od 19. marca 2019 vo výstavbe. Na tomto kontrolnom dni bola taktiež zhotoviteľom do našich rúk doručená Výzva na zvolanie preberacieho konania. Zhotoviteľ, spoločnosť Swietelsky-Slovakia, s. r. o., na základe Zmluvy o dielo č. Z 19-013-0058 na stavbu "Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov" nás vyzval na zvolanie preberacieho konania, nakoľko práce budú ukončené k 9.8.2019.

Na kontrolnom dni sme sa rovno dohodli aj na samotnom preberacom konaní, ktoré sa uskutoční 14. augusta 2019, presne o 2 týždne odteraz. S termínom obe zúčastnené strany súhlasili. Zhotoviteľ má pred sebou posledné dokončovacie práce, ktoré budú dorábané v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.

V priebehu mesiaca august sa, prirodzene, realizuje aj kolaudačné konanie spojené s miestnym šetrením ako aj exteriérové úpravy chodníkov, bezbariérový vstup do "starej" budovy, úpravy a orezy zelene, pieskovísk, či preliezok, a to tak, aby septembrový nástup detí do MŠ nebol ohrozený. Rodičov bude o konkrétnom dni nástupu v krátkom čase informovať riaditeľka MŠ vo Hviezdoslavove, Mgr. Monika Trnková.

Za zvýšený stavebný ruch v bezprostrednej blízkosti Školskej ulici, resp. samotnej MŠ, sa úprimne ospravedlňujeme a občanov pekne prosíme o ohľaduplnosť a štipku trpezlivosti. Vopred Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme...

 

Marek Lackovič

starosta