Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Upozorňujeme psíčkarov na zvýšenú mieru kontroly dodržiavania čistoty verejného priestoru

Upozorňujeme psíčkarov na zvýšenú mieru kontroly dodržiavania čistoty verejného priestoru
Upozornenie na platné VZN.

Milí Hviezdoslavčania.

Dovoľte nám na začiatok deklarovať, že cieľom obce nie je represívnymi spôsobmi obmedzovať chov psov alebo mačiek vo Vašich domácnostiach. Jednoznačne sa však musí zmeniť prístup niektorých psíčkarov, resp. chovateľov týchto zvierať voči verejnému priestoru, ktorý je domovom nás všetkých.

Dovoľte nám dôrazne upozorniť Vás na jestvujúce VZN č. 3/2009, v ktorom sa okrem iného v Čl. 7 a Čl. 8 hovorí:

1). Vodiť psa na verejnom priestranstve môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá schopná ovládať psa v každej situácii. Pes musí byť na vôdzke a musí mať náhubok.

2). Za psa zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá ho vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.

3). Vodiť psa možno iba na miestach, kde je pohyb psov dovolený, t. j. kde nie je označený tabuľkou "Zákaz vstupu psom".

4). Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezodkladne odstrániť.

 

Za priestupky, ktoré detailne popisuje VZN, obec uloží pokutu 165,96 EUR

 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú na základe vlastných pracovných postupov na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce a na základe upozornení a sťažností občanov, ktoré môžete posielať na KomisiaBezpecnostna@Hviezdoslavov.sk:

a) Obecné zastupiteľstvo

b) Obecný úrad

c) Hlavný kontrolór obce

d) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.

Hoci obec ešte dnes nedisponuje obecnou políciou vykonávajúcou pravidelné obchôdzky a šetrenia exponovaných miest, v najbližšej dobe, s predpokladom od 1.1.2020, tak istou novou formou učinené bude, s cieľom minimalizovať tieto neželané javy na území obce Hviezdoslavov.

 

OÚ Hviezdoslavov