Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Práce na uliciach Poľná a Umelecká v "starej" obci

Práce na uliciach Poľná a Umelecká v
V najbližších hodinách a dňoch prebehne sanácia a oprava výtlkov na uliciach Poľná a Umelecká...

V najbližších hodinách a dňoch prebehne sanácia a oprava výtlkov na uliciach Poľná a Umelecká, prosíme preto občanov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť, až do odstránenia dočasného dopravného značenia, ktoré by malo prebehnúť najneskôr v pondelok. Naschvál sme práce situovali na neskoré hodiny konca pracovného týždňa, aby sme minimalizovali pohyb vozidiel po týchto úsekoch v čase najväčšej špičky.

Doleuvedené obrázky dokazujú, že s opravou cestou to myslíme naozaj vážne aj po kvalitatívnej stránke, pretože sa zvolilo trvácnejšie riešenie, ktoré spočíva v kvalitnom a dôraznom vyfrézovaní, resp. vyrezaní poškodených častí asfaltu, následnom napenetrovaní a zhutnení povrchu a záverečnej pokládke nového asfaltového koberca.

Nepostupujeme teda metódou prostého vylievania asfaltovej zmesy do jestvujúceho výtlku, ktorý neplánujeme len vyčistiť metlou, vyšpliechať vodou a považovať to tak za vybavené, ale máme snahu postupovať tak, ako naši kolegovia v Rakúsku, a teda riešením, ktoré v konečnom dôsledku vydrží omnoho, omnoho dlhšie...

 

Marek Lackovič

starosta