Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Nové nádoby na zber oblečenia a topánok

Nové nádoby na zber oblečenia a topánok
Odvčera nájdete po obci rozmiestnené nové nádoby na separovanie oblečenia a textilu.

Odvčera nájdete po obci rozmiestnené nové nádoby na separovanie ďalších komodít. "Kontajnery" značky Ekocharita sú určené pre zber oblečenia a rôznych textilných výrobkov. Zberom oblečenia prispievame k recyklácií a zhodnoteniu tejto suroviny. Časť pretriedeného oblečenia putuje dokonca priamo ľudom v núdzi prostredníctvom partnerských charitatívnych organizácií.

Nevyhadzujte, prosím, oblečenie do komunálneho odpadu. Vhoďte ho vhodne zabalené do zberných kontajnerov EKOCHARITA. Zároveň Vás prosíme, aby ste do kontajnerov vhadzovali iba oblečenie, obuv a podobne, vhodné ešte na ďalšie použitie.  Znížite tak náklady na vývoz komunálneho odpadu.

Opätovným použitím oblečenia chránite životné prostredie. Tieto nádoby budú vyprázdňované 1x týždenne...

 

Nádoby nájdete v túto chvíľu:

  • za Kultúrnym domom pri Obecnom úrade
  • pri prvom stojisku kontajnerov vo Hviezdnom bývaní
  • pri stojisku kontajnerov v Podháji

...a budú pribúdať...

 

Ďakujeme.

 

OÚ Hviezdoslavov