Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Uzávera Vinohradníckej cesty už od decembra, o pomoc prosíme aj ministra dopravy

Uzávera Vinohradníckej cesty už od decembra, o pomoc prosíme aj ministra dopravy
Uzávera tzv. "Opileckej" cesty sa blíži...

"Začiatkom decembra sa z dôvodu realizácie premostenia ponad D4 začne s už avizovanou uzávierkou Vinohradníckej ulice v Podunajských Biskupiciach.

Na základe vzájomných rokovaní všetkých zúčastnených strán bola uzávierka Vinohradníckej ulice starostlivo naplánovaná a obchádzkové trasy boli odsúhlasené dotknutými orgánmi.

Vzhľadom na predchádzajúce podnety zo strany samospráv i občanov pristúpil zhotoviteľ ku kompromisnému riešeniu.

Obchádzkové trasy povedú cez novovybudovaný obchvat Mosta pri Bratislave a pôvodnú cestu II/572 prechádzajúcu obcou Most pri Bratislave, kde z jednosmernej trasy s odstavnými ostrovčekmi určenými výlučne pre prímestskú autobusovú dopravu bude doprava do 3,5 t presmerovaná na rozšírenú dočasnú dvojprúdovú obchádzkovú komunikáciu s obmedzenou rýchlosťou 50 km/h.

Existujúca Vinohradnícka ulica bude nad rámec projektu v plnom profile v dĺžke približne 6 kilometrov zrekonštruovaná, čím sa po jej dokončení výrazne zvýši komfort vodičov využívajúcich túto komunikáciu.

Uzávierka Vinohradníckej ulice je naplánovaná od 1. decembra 2019 po dobu približne 6 mesiacov, kedy by mali byť dokončené premostenia ponad diaľnicu D4 pri Moste pri Bratislave a takisto by mala byť preložená aj Vinohradnícka ulica ponad D4-ku.

Počas trvania uzávierky by sme chceli vodičov jazdiacich obchádzkovými trasami požiadať o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť.

Konzorcium D4R7"

 

Stanovisko obce Hviezdoslavov

 

Za obec Hviezdoslavov mi dovoľte, prosím, vyjadriť sklamanie nad tým, že D4R7 zverejnila na FB svoj postup ohľadom uzávery Vinohradníckej (tzv. "Opileckej") cesty bez toho, aby nás o svojom stanovisku vopred informovala, ako sme sa dohodli. Je to zrejme jednoduchšie ako obhajovať svoj postup voči relevantným argumentom.

Ihneď sme kontaktovali ministra dopravy Slovenskej republiky, predsedu Trnavského samosprávneho kraja a jeho kolegov, kolegov z Bratislavského samosprávneho kraja, SAD DS a ďalších kompetentných, aby nám bezodkladne pomohli s autobusovou dopravou, pričom sme upozornili na kolaps, ktorý reálne od decembra hrozí.

Stále si myslíme, že autobusová doprava má obrovský potenciál, ale ako nám skúsenosť ukázala, je potrebné efektívnejšie načasovanie spojov, ktoré, pevne veríme, pripomienkovali v stanovenom čase aj naši občania v príslušnom období. Naďalej však tvrdíme, že obec jednoducho nemôže všetky tieto spoje bezhlavo dotovať...

 

Marek Lackovič

starosta