Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Územné konanie na 1. pavilón základnej školy bolo zahájené

Územné konanie na 1. pavilón základnej školy bolo zahájené
Podpísané a zahájené!

Projektová dokumentácia rieši výstavbu cirkevnej základnej školy - prvú časť - pavilón A s tromi nadzemnými podlažiami. Budova bude napojená na inžinierske siete vlastnými prípojkami. Stavebný pozemok sa nachádza v súčasnom centre obce v blízkosti križovatky ulíc Hlavná a Školská, hneď vedľa areálu materskej školy.

Pavilón A je riešený ako trojposchodová stavba s valbovou strechou. Na prízemí sú vytvorené priestory pre 1. stupeň ZŠ - 4 triedy. Na 2. NP sa nachádzajú administratívne priestory a triedy 2. stupňa ZŠ. Na 3. NP sa nachádzajú triedy a odborné učebne. Základnú školu tvoria kmeňové učebne - každá pre 24 žiakov, odborné učebne, počítačová učebňa, jedáleň s výdajňou jedla, či šatne so sociálno-hygienickým zázemím pre žiakov ako i kancelárie pre učiteľov.

Na Školskej ulici je plánovaná výstavba verejného vodovodu a kanalizácie.

Celková úžitková plocha pavilónu A sa blíži k 2200 m2.

Ide o 1. etapu v rámci budúceho nového centra obce, ktoré bude vo finále zahŕňať i pavilón B, telocvičňu, či nový rímsko-katolícky farský kostol s komunitným centrom, spoločenskou sálou a námestím. Jednotlivé hmotové usporiadanie ďalších budov je ešte stále predmetom rokovaní a diskusií.

Pavilón A však dostal podpisom na zahájení územného konania jasnú zelenú...

 

Marek Lackovič

starosta