Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Uzamykateľné stojisko v Záhradách bude hotové o niekoľko týždňov

Uzamykateľné stojisko v Záhradách bude hotové o niekoľko týždňov
Zmluva bola podpísaná včera...

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.10.2019 Uznesením č. 118/2019 schválilo ako zámer výstavby uzamykateľného kontajnerového stojiska v časti Hviezdoslavov – Záhrady na pozemku v zmysle Zmluvy o prenájme pozemku zo dňa 9.9.2019, tak i použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške maximálne 6000,- eur za účelom realizácie tohto zámeru.

Zmluva o dielo bola podpísaná včera. Finálna suma je 4120 EUR bez DPH.

Základy pod stojisko pripravia pracovníci obecnej údržby počas nasledujúcich týždňov, pokiaľ im to, prirodzene, umožní počasie. Následne sa zhotoviteľ zaväzuje dodávku a montáž diela vykonať do 6 týždňov od stavebnej pripravenosti. Na jar tak bude nové a moderné uzamykateľné stojisko na kľúčik realitou.

Záhrady tak budú môcť konečne separovať aj odpad (kovy, sklo, tzv. "tetrapaky"...), ktorý dnes separovať takto jednoducho dlhodobo nemôžu.

V pláne sú aj ďalšie takéto moderné stojiská (napr. v Podháji), a ich dovybavenie funkčným kamerovým systémom, o ktorý sa budeme usilovať formou pripravovanej výzvy bezprostredne po vyhlásení grantu.