Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Hľadáme šikovné posily na Úsek obecnej údržby

Hľadáme šikovné posily na Úsek obecnej údržby
Nové pozície sú otvorené...

Obec Hviezdoslavov vypisuje výberové konanie na funkcie

 

Vedúci obecnej údržby a hospodárskej správy

a

Pracovník obecnej údržby a hospodárskej správy

 

Záujemcovia o pracovné miesta v obci Hviezdoslavov môžu zaslať poštou alebo osobne odovzdať písomné náležitosti spolu s predpísanými prílohami (viď požadované doklady) do 31. januára 2020 do 11:00 hod. do Kancelárie prvého kontaktu na Obecnom úrade Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 93041 Hviezdoslavov v správne označenej a uzavretej obálke.

Všetky informácie sú k dispozícii nižšie, v príslušných dokumentoch...

 

Obecný úrad Hviezdoslavov