Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prečo trvalý pobyt?

"Podielové dane" sú pre našu obec mimoriadne dôležité. Ak sa pozrieme na predchádzajúce roky, tak Hviezdoslavov dostával donedávna na jedného obyvateľa vyše 200,- Eur ročne. To okrem iného znamená i to, že jedna 4-členná rodina s trvalým pobytom (ďalej len TP) môže priniesť do obecnej kasy až vyše 1.000 Eur ročne. Ak si zoberieme, že tu žije ďalších cca. 1.500 – 2.000 ľudí, ktorí tu z rôznych a častokrát i pochopiteľných príčin (vlastnia nehnuteľnosť napr. i v Bratislave, majú deti v škôlkach v Bratislave a pod.) TP nemajú, tak pri jednoduchom prepočte sa môžeme dostať až k číslu 300.000. To je približne suma v eurách, o ktorú eventuálne každý rok prichádzame. Je to približne tretina, ba skôr mnohokrát i polovica sumy, za ktorú sa bežne v niektorých obciach stavajú krásne menšie základné, či materské školy...

Chceli by sme dopomôcť tým, ktorí sa rozhodujú, či sa im chce zájsť na náš Obecný úrad a venovať 10 minút svojho času našej milej pani referentke. Možno si myslia, že ide o siahodlhý proces, pritom opak je pravdou. Lebo prakticky jediné, čo potrebujete, je Váš občiansky preukaz a List vlastníctva. A áno, celý ten proces trvá asi 10 minút – viac si povieme nižšie…

 

Pri hlásení trvalého pobytu (TP) si so sebou na náš Úrad vezmite:

 • platný občiansky preukaz (OP) alebo potvrdenie o OP; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný pas SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (len ak nemá OP alebo potvrdenie o OP
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva (LV)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti
 • pri vydaní prvého OP je potrebné najprv sa dostaviť na obecný úrad, ohlasovňu pobytu s rodným listom dieťaťa a následne ísť aspoň jeden z rodičov s dieťaťom na Okresné riaditeľstvo policajného zboru, odd. dokladov, Múzejná 231/6, Dunajská Streda
 • miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Kolegyňa na našom úrade Vám potom vystaví Prihlasovací lístok alebo si ho vyplníte sami. Toto všetko stále stíhame do desiatich minút. Odhlasovací lístok obec pošle do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu, tam netreba nahlasovať nič. Oznámenie zmeny TP pošle obec na príslušné Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) do Dunajskej Stredu na Múzejnú, kde už o nás budú vedieť a teda aj keď si Prihlasovací lístok zabudneme doma, nič sa nedeje a rýchlo pokračujeme ďalej.

Ďalším minivýletom je teda polícia. Asi po týždni je potrebné požiadať o vydanie nového OP. Žiadosť podávate v spomínanej DS. Vezmite si starý OP, a keď nechcete riskovať, tak aj Potvrdenie o TP z OÚ. Nový OP si vyzdvihnete osobne, keď Vám príde SMS notifikácia do mobilu. Občianske si vybavíte každý deň od ôsmej do tretej, okrem stredy, kedy policajti fungujú do piatej. Pozor na piatok, vtedy sa už blíži víkend a po druhej už vybavovanie nehrozí. Skoro ráno sa chodiť neoplatí, lepšie po tej desiatej.

 

Ak už máte nový OP, kde treba nahlásiť zmenu?

 • Zdravotnej poisťovni (netreba nič, už na to majú externú firmu)
 • Zamestnávateľovi alebo škole
 • Sociálnej poisťovni (LEN podnikatelia, živnostníci, SZČO, dobrovoľne poistené osoby, mamičky na materskej, dôchodcovia, osoby poberajúce dávky SP)
 • Bankám a poisťovniam
 • Dodávateľom elektriny, plynu, vody (vybavíte mailom)
 • Lekárom
 • Ak ste evidovaný nezamestnaný, tak Úradu práce
 • Poskytovateľom služieb – mobilnému operátorovi, poskytovateľovi internetu (vybavíte mailom)
 • Podnikatelia živnostenskému a daňovému úradu
 • Prehlásenie vozidla
 • Dodávatelia či firmy, s ktorými komunikujete. Taktiež nezabudnúť na zľavové karty, členstá v kluboch (vybavíte mailom)

Takto nejako to funguje. Ak máte nápady ako celý proces ešte viac zrýchliť, pokojne sa nám ozvite na môj email starosta@hviezdoslavov.sk.

 

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova