Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecný úrad

Úradné hodiny Obecného úradu (OcÚ) Hviezdoslavov:

Pondelok:    8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 

Utorok:        nestránkový deň

Streda:         8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok:       nestránkový deň

Piatok:         8:00 - 12:00

obedná prestávka: 12:00 - 12:30

 

Adresa: Obecný úrad Hviezdoslavov, Hlavná ulica č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov

 

Pracovníci OcÚ Hviezdoslavov & kontaktné osoby obce

Org. štruktúra viď nižšie...

 

 • Prednosta obce 

Ing. Róbert Ottmár

 

 • Ekonomicko-personálny úsek a mzdová učtáreň

Mgr. Rozália Cilliová

vedúca úseku

Ing. Zuzana Labuzíková

administratíva, odpadové hospodárstvo

Denisa Kabátová

administratíva

 

 

 • Kancelária prvého kontaktu & podateľňa

Mgr. Aneta Taňašiová

sekretariát OcÚ & starostu obce, infožiadosti, e-schránka, sťažnosti & hlásenia & podnety & poruchy, príprava zasadnutí OcZ

Mgr. Petra Čerňanová

žiadosti o príspevky (pri nar. dieťaťa / uzavretí manželstva / nástupe na dôchodok / strate zamestnania), zverejňovanie vecí,

trvalé & prechodné pobyty, objednávky

 

 

 • Referát správy majetku, soc. politiky, kultúry a športu; organizácia Volieb 2023

Zdenka Danielová

evidencia & správa ulíc, správa cintorína, inventarizácia, soc. politika a obecné byty, kultúra & šport (prenájmy, podujatia)

 

 

 • Referát daní a poplatkov

Silvia Janáková

správa daní a poplatkov, overovanie písomností, pokladňa

 

 

 • Úsek obecnej údržby, hospodárskej správy a starostlivosti o zeleň; "Zelená linka" obce

Adam Sliviak

vedúci úseku

 

 

 • Úsek školstva

ThLic. Marek Heczei, PhD.

vedúci úseku

 

 

 • Hlavný kontrolór obce

JUDr. Mário Vanc, LLM

 

 

 • Stavebný dozor obce

Ing. Jozef Žáčik

 

 

 • Právny zást. obce

JUDr. Peter Reisz

 

 

 • Projektové riadenie

Ing. Vratko Šoka

 

 

 • Civilná ochrana obce

Ing. Rudolf Otrísal

 

 

 

 

Pozn.: Nahlasovanie porúch musí mať min. tieto náležitosti:

 1. Identifikácia miesta poruchy (umiestnenie svetelného bodu, ulica).
 2. Stručný popis poruchy.
 3. Na kópiu hlásenia uveďte aj náš Úrad - Obecny@Hviezdoslavov.sk.

Keďže poskytovateľ služieb má zmluvu s obcou, nie je povinný reagovať priamo na podnety jej občanov.

V prípade, že sa nahlasuje porucha na časti VO, ktoré nie je v režime údržby poskytovateľa služieb (spol. SolarEnergia), vyhradzuje si poskytovateľ právo na takéto nahlásenia odpovedať zamietavým stanoviskom. V prípade výpadkov časti VO, ktoré nie sú v údržbe a správe poskytovateľa (t. j. hlavne rozvádzače a istiace prvky), odporúčame najskôr tento stav preveriť pracovníkom sekcie údržby obce (kontakt viď vyššie).

 

 

 • Miestny spolok Slovenského červeného kríža (predsedníčka)

MUDr. Veronika Kodayová

 

 

 • Miestny spolok Jednoty dôchodcov Slovenska (predseda)

Jozef Strešňák

 

 

 • Dobrovoľný hasičský zbor obce Hviezdoslavov (veliteľ)

Ing. Dušan Borgula

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE HVIEZDOSLAVOV Veľkosť: 89.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.2.2024