Obec Hviezdoslavov

Kalendár udalostí

Júl 2019

Zber odpadov - PLASTY
24. júl 2019

Zber odpadov - PLASTY

Zber odpadov - ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
31. júl 2019

Zber odpadov - ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

August 2019

Zasadnutie zastupiteľstva
1. august 2019

Zasadnutie zastupiteľstva

Miesto: Kultúrny dom Hviezdoslavov
Zber odpadov - SKLO
12. august 2019

Zber odpadov - SKLO

Zber odpadov - ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
14. august 2019

Zber odpadov - ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad,

Zber odpadov - KOVY
14. august 2019

Zber odpadov - KOVY