Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odvoz odpadov

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo obce Hviezdoslavov sa riadi Všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (SO). Poplatky za KO sú stanovené vo VZN č. 03/2021 o miestnych daniach a o poplatku za KO a poplatku za drobné SO. VZN sú zverejnené na TOMTO mieste.

 

Komunálny (zmesový) odpad

Vo Hviezdoslavove sa uplatňuje množstvový zber odpadu s určenou sadzbou:

  •  0,049 EUR / 1 liter alebo 1 dm 3 /  1 vývoz

pri frekvencii vývozu 1x za 2 týždne pri použití zberných nádob s obsahom 120, resp. 240 L a kontajnera o obsahu 1100 L.

Odvoz komunálneho odpadu (KO) sa uskutočňuje 1 x za 2 týždne.

 

Sadzby pre rok 2022

Základná sadzba: 0,049 EUR / liter

Zľava 40% je ilustratívna (celkovo poskytnutá zľava môže byť rôzna, uvedené údaje sa zakladajú na dátach z predch. účtovných rokov).

Snímka_obrazovky_2022-03-09_o_7.32.30

 

Separovaný odpad

PREČO separovať?

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

  • 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV
  • 5 pohárov stačí na výrobu vázy
  • z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda
  • zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel

 

AKO separovať?

2009-07-03b-jpg

 

V obci sú taktiež rozmiestnené veľkokapacitné 1100L kontajnery na separovaný odpad /sklo, kovy, plast, papier a pod./ a dvakrát do roka sú pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad. Na triedený zber papiera sú určené kontajnery o objeme 240L. Plast sa zbiera do priesvitných vriec. 


Za oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa považujú najmä rozpúšťadlá, kyseliny, tlačiarenské farby oleje, farby, lepidlá živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty (pracie prášky , čistiace prostriedky) použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly znečistené nebezpečnými látkami; tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje, resp. nevyteká.

Vyššie uvedené zložky komunálneho odpadu sa v zmysle VZN zbierajú formou kalendárového zberu 2 x ročne. Termíny pristavenia nádob na jednotlivé typy odpadu budú priebežne zverejňované na web stránke a úradnej tabuli obce.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návod ako triediť komunálny odpad Veľkosť: 1.24 MB Formát: pdf Dátum: 16.10.2019
Harmonogram 2022 - 1. polrok Veľkosť: 565.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2021
VZN č. 3_2021 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad Veľkosť: 293.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2021
NOVÝ Harmonogram 2022 - 2. polrok Veľkosť: 543.4 kB Formát: pdf Dátum: 24.6.2022