Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor

Otváracia doba v roku 2022:

Zberný dvor sa otvára 19.3. a zatvára 12.11.2022

Streda: 14.00 - 17.00 hod.

Sobota: 10.00 – 15.00 hod.

 

Adresa:
Zberný dvor (ZD) sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smerom do Mierova. Prístup k ZD je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

 

Čo je možné odviesť na zberný dvor?

 • biologicky rozložiteľný odpad (BRO, resp. ďalej aj ako BO)
  ide o odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní BRO sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

 

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • nerozobratý nábytok
 • uhynuté zvieratá a iný BO – na likvidáciu vyhľadajte špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a pod./
 • chemické látky, farby a ich obaly
 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • obaly z plastov
 • objemový odpad
 • zmesový komunálny odpad
 • odpad zo stavieb
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • kovy
 • textil
 • izolačný materiál a polystyrén
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky
 • absorbenty, filtračné materiály
 • kaly z odlučovačov

 

Zberný dvor

marot_eko_logo

Otváracia doba
Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00
Sobota: dohodou

Veľkoobjemný a stavebný odpad, izolačné materiály a pod. môžete ukladať na Zbernom dvore Marot Eko v rámci prevádzkového poriadku a platného cenníka spoločnosti Marot Eko.

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • zmesový komunálny odpad (t.j. zmiešaný odpad z domácností)
 • pneumatiky
 • elektroodpad
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
 • nebezpečný odpad

 

Asekol_logo_napis_SK-uai-258x131

Zber elektroodpadu a batérií je možný prostredníctvom červeno-bieleho kontajneru spoločnosti ASEKOL SK, ktorý sa nachádza za Obecným úradom, Hviezdoslavov č.8.

Čo je možné odviesť vhadzovať do kontajnera?

Elektroodpad, ktorý je možné vložiť do zberného otvoru ako:

 • malé elektrospotrebiče - rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény...
 • mobilné telefóny
 • spotrebná elektronika – DVD prehrávače, magnetofóny, diaľkové ovládače....
 • videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva – objektívy, belsky...
 • výpočtová technika – drobné počítače, notebooky, klávesnice...
 • herné konzoly, videohry, elektronické hračky
 • malé elektronické hudobné nástroje
 • kalkulačky
 • batérie a akumulátory.

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

Do kontajnerov je ZAKÁZANÉ vhadzovať monitory, televízory, žiarivky a výbojky, ktoré treba aj naďalej odovzdávať na špecializovaných miestach. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prevádzkový poriadok zberného dvora 2020 Veľkosť: 184.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.3.2020
Prevádzkový poriadok ZD 2020, aktualizácia Veľkosť: 236.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.4.2020
Marot EKO cenník 2020 Veľkosť: 91.8 kB Formát: pdf Dátum: 31.8.2020