Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor

Otváracia doba v roku 2021:


Zberný dvor sa otvára 10.3.2021
Streda: 14.00 – 18.00 hod.
Sobota: 10.00 – 14.00 hod.

 

Adresa:
Zberný dvor (ZD) sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smerom do Mierova. Prístup k ZD je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

 

Čo je možné odviesť na zberný dvor?

 • biologicky rozložiteľný odpad (BRO, resp. ďalej aj ako BO)
  ide o odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní BRO sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

 

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • nerozobratý nábytok
 • uhynuté zvieratá a iný BO – na likvidáciu vyhľadajte špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a pod./
 • chemické látky, farby a ich obaly
 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • obaly z plastov
 • objemový odpad
 • zmesový komunálny odpad
 • odpad zo stavieb
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • kovy
 • textil
 • izolačný materiál a polystyrén
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky
 • absorbenty, filtračné materiály
 • kaly z odlučovačov

 

Zberný dvor

marot_eko_logo

Otváracia doba
Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00
Sobota: dohodou

Veľkoobjemný a stavebný odpad, izolačné materiály a pod. môžete ukladať na Zbernom dvore Marot Eko v rámci prevádzkového poriadku a platného cenníka spoločnosti Marot Eko.

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

 • zmesový komunálny odpad (t.j. zmiešaný odpad z domácností)
 • pneumatiky
 • elektroodpad
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
 • nebezpečný odpad

 

Asekol_logo_napis_SK-uai-258x131

Zber elektroodpadu a batérií je možný prostredníctvom červeno-bieleho kontajneru spoločnosti ASEKOL SK, ktorý sa nachádza za Obecným úradom, Hviezdoslavov č.8.

Čo je možné odviesť vhadzovať do kontajnera?

Elektroodpad, ktorý je možné vložiť do zberného otvoru ako:

 • malé elektrospotrebiče - rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény...
 • mobilné telefóny
 • spotrebná elektronika – DVD prehrávače, magnetofóny, diaľkové ovládače....
 • videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva – objektívy, belsky...
 • výpočtová technika – drobné počítače, notebooky, klávesnice...
 • herné konzoly, videohry, elektronické hračky
 • malé elektronické hudobné nástroje
 • kalkulačky
 • batérie a akumulátory.

Čo obsahom odpadu byť nemôže?

Do kontajnerov je ZAKÁZANÉ vhadzovať monitory, televízory, žiarivky a výbojky, ktoré treba aj naďalej odovzdávať na špecializovaných miestach. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Prevádzkový poriadok zberného dvora 2020 184.8 kB pdf 10.3.2020
Prevádzkový poriadok ZD 2020, aktualizácia 236.4 kB pdf 15.4.2020
Marot EKO cenník 2020 91.8 kB pdf 31.8.2020