Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty obce

eu-png

Projekt vybudovania nových kapacít MŠ Hviezdoslavov,

zabezpečenie potrebného materiálno-technického vybavenia nových priestorov

a úpravy existujúcich priestorov materskej školy

Nenávratný finančný príspevok: 558 885,00 EUR

Druh projektu: Dopytovo orientovaný

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Termín realizácie projektu: 02/2019 – 11/2019

Stručný popis projektu:

Zámerom projektu je vyriešiť hlavné problémy v oblasti predprimárneho vzdelávania v obci Hviezdoslavov: nedostatočnú kapacitu MŠ ako jediného zariadenia predprimárneho vzdelávania v obci a nevyhovujúci technický stav priestorov MŠ z pohľadu bezbariérového prístupu pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Projekt bude realizovaný 10 mesiacov a pozostáva z:

  • Hlavnej aktivity projektu č. 1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov
  • Hlavnej aktivity č. 2 – Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ
  • Hlavnej aktivity č. 3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ

Výstupom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy formou modulov, pričom navrhovaná prístavba je samostatná budova v areáli MŠ, ktorá nezasahuje do existujúceho objektu MŠ; vytvorenie 3-och nových tried s max. kapacitou 74 detí, vrátane nevyhnutného prevádzkového, hygienického a technického zázemia a materiálno-technické vybavenie novovytvorených priestorov MŠ (interiérové vybavenie priestorov a zakúpenie interaktívnej tabule). Projekt tiež rieši vybudovanie bezbariérového vstupu do existujúceho objektu MŠ.  

 

 

........................................................................................................................

 

 

Snímka_obrazovky_2019-06-05_o_12.20.25

Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov

Hlavný cieľ: Rozvoj miestnej infraštruktúry vo vidieckej oblasti a vytvorenie bezpečného prístupu obyvateľov obce Hviezdoslavov k objektom občianskej vybavenosti a základným službám prostredníctvom vybudovania chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty prechádzajúcej obcou.

Termín realizácie: 10/2016 – 12/2017

Výstupy projektu: 

  • nový chodník o dĺžke 712,0 m a šírke 1,5 m
  • bezbariérové technické riešenie chodníka
  • prvky zelenej infraštruktúry v celkovom rozsahu 268 m2

Okamžitým prínosom projektu je skvalitnenie miestnej infraštruktúry obce vytvorením podmienok pre bezpečnú cestnú premávku, bezpečný pohyb chodcov a zlepšenie prístupu a mobility medzi jednotlivými časťami obce.

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV): Európa investuje do vidieckych oblastí

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021 Veľkosť: 222.4 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2021