Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

JUDr.  Mário V A N C  LL.M.

Hl. kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo (OcZ), kt. je zodpovedný za svoju činnosť. Hl. kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí OcZ s hlasom poradným.

Kontakt: Kontrolor@Hviezdoslavov.sk 

 

Kontrolná činnosť:

  • nakladanie s majetkom obce,
  • účtovníctvo a pokladničné operácie,
  • hospodárenie s finančnými zdrojmi,
  • čerpanie rozpočtu,
  • záverečný účet,
  • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

 

Hl. kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záver. účtu obce.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov je upravené i v § 17 Štatútu obce.

 

Zoznam dokumentov kontrolnej činnosti

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 Veľkosť: 137.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2020
Správa o prevodoch nehnuteľného majetku obce Hviezdoslavov v roku 2023 Veľkosť: 86.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2024
Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 až 2026 Veľkosť: 130.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2024 Veľkosť: 73.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2023
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2024 Veľkosť: 73.3 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2023
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2023 Veľkosť: 72.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2023
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2023 Veľkosť: 72.8 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2022
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2022 Veľkosť: 70.7 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2022
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2022 Veľkosť: 70.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2022
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2021 Veľkosť: 70.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.7.2021
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 Veľkosť: 124.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Veľkosť: 102.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2021
Stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 1/2019 Veľkosť: 85.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2021
Stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 1/2020 Veľkosť: 78.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2021
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 Veľkosť: 129.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2021
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020 Veľkosť: 70 kB Formát: pdf Dátum: 30.9.2020
Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 Veľkosť: 293.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2020 Veľkosť: 16.1 kB Formát: docx Dátum: 11.11.2019
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 Veľkosť: 77.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016 Veľkosť: 186.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 Veľkosť: 262.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2014 Veľkosť: 1.34 MB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2014 Veľkosť: 198 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013 Veľkosť: 253.9 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti za II. polrok 2015 Veľkosť: 124.9 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 Veľkosť: 413 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015 Veľkosť: 249.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016 Veľkosť: 246.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018 Veľkosť: 263.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 Veľkosť: 210.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017 Veľkosť: 248.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 Veľkosť: 373.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2019