Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

JUDr.  Mário V A N C  LL.M.

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo, ktorému je zodpovedný za svoju činnosť. Hlavný kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Kontakt: Kontrolor@Hviezdoslavov.sk 

 

Kontrolná činnosť:

  • nakladanie s majetkom obce,
  • účtovníctvo a pokladničné operácie,
  • hospodárenie s finančnými zdrojmi,
  • čerpanie rozpočtu,
  • záverečný účet,
  • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

Hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra je upravené v § 17 Štatútu obce.

 

Zoznam dokumentov kontrolnej činnosti

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 293.8 kB pdf 19.3.2019
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 373.2 kB pdf 19.3.2019
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017 248.3 kB pdf 19.3.2019
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 210.1 kB pdf 19.3.2019
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018 263.5 kB pdf 19.3.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016 246.8 kB pdf 19.3.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015 249.2 kB pdf 19.3.2019
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 413 kB pdf 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti za II. polrok 2015 124.9 kB pdf 19.3.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013 253.9 kB pdf 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2014 198 kB pdf 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2014 1.34 MB pdf 19.3.2019
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 262.6 kB pdf 19.3.2019
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016 186.6 kB pdf 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 77.6 kB pdf 19.3.2019
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2020 16.1 kB docx 11.11.2019
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 137.9 kB pdf 23.4.2020
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020 70 kB pdf 30.9.2020
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 129.8 kB pdf 15.1.2021
Stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 1/2020 78.5 kB pdf 15.1.2021
Stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 1/2019 85.8 kB pdf 15.1.2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 102.8 kB pdf 15.1.2021
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 124.7 kB pdf 15.1.2021
Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2021 70.7 kB pdf 13.7.2021