Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

 ML

Starosta obce Hviezdoslavov

Marek Lackovič, MBA

Starosta@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 031/590 40 46  I  031/562 50 35

Mob.: 0907 35 10 20 (LEN urgencie)

 

Majetkové priznanie starostu Hviezdoslavova - r. 2019 nájdete TU a TU

Majetkové priznanie starostu - r. 2020 nájdete TU (prílohy TU, TU a TU)

Majetkové priznanie starostu - r. 2021 nájdete TU (prílohy TU, TU, TUTU)

Majetkové priznanie starostu obce Hviezdoslavov za r. 2022 nájdete TU

Oficiálnu Facebook stránku starostu nájdete TU

Oficiálny blog starostu na Denníku N nájdete TU

Odkaz pre starostu môžete on-line zanechať TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2019 nájdete TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2020 nájdete TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2021 nájdete TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2022 nájdete TU

Najbližšie čerpanie dovolenky starostu: -

Najbližšie služobné cesty: 25. - 28.9. (MinV SR), 3. - 5.10. (RZOPO), 3. - 6.11. (ZOHŽO)

Plat starostu upravuje Zákon č. 253/1994 Z. z.

 

Iné funkcie, ktoré zastáva starosta - M. Lackovič, MBA - v združeniach, v ktorých je Obec členom:

 • Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti (RZOPO) - člen
 • Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve (ZOHŽO) - člen

 

 

PM

Zástupca starostu obce Hviezdoslavov

Peter Musil, PhD.

Musil@Hviezdoslavov.sk 

Mob.: 0903 836 788

 

     Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na 4 roky. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Hlavné úlohy starostu obce:

 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, kt. nie sú zákonom, štatútom obce či iným rozhodnutím OcZ vyhradené OcZ,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) a obecnej rady,
 • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia OcZ,
 • vykonáva obecnú správu.

 

Obecná rada (schválená Uznesením OcZ č. 59/2023 dňa 22.6.2023):

 • RNDr. Peter Musil, PhD.,
 • Ing. Ján Karaba, MSc.,
 • Mgr. Matej Lehuta.

Činnosť Rady upravuje Rokovací poriadok OcZ účinný od 1.4.2023.