Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

 lackovic-s-hvzdslvv-small-jpg

Marek Lackovič, MBA

Starosta@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 031/590 40 46

Mob.: 0907 35 10 20 (LEN urgencie)

 

Majetkové priznanie starostu Hviezdoslavova za r. 2019 nájdete TU a TU

Majetkové priznanie starostu za r. 2020 nájdete TU (prílohy TU, TU a TU)

Oficiálnu Facebook stránku starostu nájdete TU

Oficiálny blog starostu na Denníku N nájdete TU

Odkaz pre starostu môžete on-line zanechať TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2019 nájdete TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2020 nájdete TU

Najbližšie čerpanie dovolenky starostu: -

Najbližšie služobné cesty starostu: 14.10.

 

 

Prednostka Úradu:

Jana Krajmer

Prednosta@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 031/560 36 26 (v úradných hodinách)

Mob.: 0910 33 30 30

 

 

Zástupkyňa starostu:

Tatiana Skybová

Zastupca@Hviezdoslavov.sk

Mob.: 0919 26 92 00

SKYBOVA_S_HVZDSLVV_small

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Hlavné úlohy starostu obce:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) a obecnej rady,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím OcZ vyhradené OcZ,
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia OcZ.