Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

 lackovic-s-hvzdslvv-small-jpg

Marek Lackovič, MBA

Starosta@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 031/590 40 46

Mob.: 0907 35 10 20 (LEN urgencie)

 

Majetkové priznanie starostu Hviezdoslavova za r. 2019 nájdete TU a TU

Majetkové priznanie starostu za r. 2020 nájdete TU (prílohy TU, TU a TU)

Oficiálnu Facebook stránku starostu nájdete TU

Oficiálny blog starostu na Denníku N nájdete TU

Odkaz pre starostu môžete on-line zanechať TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2019 nájdete TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2020 nájdete TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2021 nájdete TU

Najbližšie čerpanie dovolenky starostu: 3. - 4.1.

Najbližšie služobné cesty starostu: -

 

 

Prednostka Úradu:

Jana Krajmer

Prednosta@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 031/560 36 26 (v úradných hodinách)

Mob.: 0910 33 30 30

 

 

Zástupkyňa starostu:

Tatiana Skybová

Zastupca@Hviezdoslavov.sk

Mob.: 0919 26 92 00

SKYBOVA_S_HVZDSLVV_small

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Hlavné úlohy starostu obce:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) a obecnej rady,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím OcZ vyhradené OcZ,
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia OcZ.