Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 20 z 29 dokumentov (strana 1).
VZN č. 4/2018 - návrh na verejné pripomienkové konanie
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 193.2 kB (1 súbor)
VZN č. 03/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hviezdoslavov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 381.7 kB (1 súbor)
VZN č. 01/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 154.4 kB (1 súbor)
príloha č. 1 k VZN 01/2018
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 187.2 kB (1 súbor)
príloha č. 2 k VZN 01/2018
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 191 kB (1 súbor)
mapa Podháj, mapa obec
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 8.73 MB (2 súbory)
VZN o organizácii miestneho referenda
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 254.5 kB (1 súbor)
VZN č. 02/2017 - o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 208.5 kB (1 súbor)
VZN č. 01/2017 - o miestnom poplatku za rozvoj
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 865.5 kB (1 súbor)
VZN č. 02/2016 - o určení výšky príspevkov pre Materskú školu
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 827.8 kB (1 súbor)
VZN č. 03/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 7.32 MB (1 súbor)
VZN č. 1/2016 - o miestnych daniach a o poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné stavebné odpady
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 6.61 MB (1 súbor)
VZN č. 02/2014 - územný plán obce Hviezdoslavov - Zmeny a doplnky č. 01/2014, Príloha - textová časť, výkres 2.1
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 1.37 MB (1 súbor)
VZN č. 01/2014 - zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Hviezdoslavov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 9.35 MB (1 súbor)
VZN č. 5/2013 - o verejnom poriadku na území obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 3.55 MB (1 súbor)
VZN č. 4/2013 - ktorým sa schvaľuje záväzná časť Návrhu územného plánu obce Hviezdoslavov - Zmeny a doplnky č. 01/2013
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 12.5 MB (3 súbory)
VZN č. 3/2013 - o riešení krízovej situácie v zásobovaní pitnou vodou na území obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 15.3 MB (1 súbor)
VZN č. 2/2013 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2012
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 1.06 MB (1 súbor)
VZN č. 3/2012 - o prideľovaní nájomných bytov v nájomných bytových domoch postavených s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývanie
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 166.5 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2012 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.03.2019 Veľkosť: 1.25 MB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.