Obec Hviezdoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Starosta obce

 lackovic-s-hvzdslvv-small-jpg

 

Marek Lackovič

Starosta@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 0910 55 99 93 (LEN urgencie)

 

Oficiálnu Facebook stránku starostu nájdete TU 

Oficiálny blog starostu na Denníku N nájdete TU 

Odkaz pre starostu môžete on-line zanechať TU 

Informácia o najbližšom čerpaní dovolenky starostu: 12. - 14.2.2020

Informácia o najbližších služobných cestách starostu: -

 

Zástupkyňa starostu:

Tatiana Skybová

Zastupca@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 0919 26 92 00

 

SKYBOVA_S_HVZDSLVV_small

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Hlavné úlohy:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady

  • vykonáva obecnú správu

  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie

  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva