Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Starosta obce

 lackovic-s-hvzdslvv-small-jpg

Marek Lackovič

Starosta@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 0907 35 10 20 (LEN urgencie)

 

Majetkové priznanie starostu za r. 2019 nájdete TU a TU

Oficiálnu Facebook stránku starostu nájdete TU

Oficiálny blog starostu na Denníku N nájdete TU

Odkaz pre starostu môžete on-line zanechať TU

Odpis práce vedenia obce za r. 2019 nájdete TU

Informácia o najbližšom čerpaní dovolenky starostu: 11.9.2020

Najbližšie služobné cesty starostu: 4., 10., 22.9., 22.10., 24.11.2020

 

Prednostka Úradu:

Jana Zemanová

Prednosta@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 0910 33 30 30

 

Zástupkyňa starostu:

Tatiana Skybová

Zastupca@Hviezdoslavov.sk

Tel.: 0919 26 92 00

SKYBOVA_S_HVZDSLVV_small

 

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Hlavné úlohy:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

  • vykonáva obecnú správu,

  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.