Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obecný úrad

Úradné hodiny Obecného úradu (OcÚ) Hviezdoslavov:

Pondelok:    7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 

Utorok:        nestránkový deň

Streda:         9:00 - 12:00, 12:30 - 19:00

Štvrtok:       nestránkový deň

Piatok:         7:30 - 11:30

obedná prestávka: 12:00 - 12:30

Pozor, zmena od 27.1.2021 - sledujte, prosím, tento aktualizovaný článok...

 

 

Pracovníci OcÚ Hviezdoslavov & kontaktné osoby obce:

 

 • Prednostka OcÚ & Ekonomicko-personálny úsek a správa cintorína

Jana Krajmer

tel. 031/560 36 26 (v úradných hodinách)

mob. 0910 333 030

pre výkon prednostky OcÚ e-mail: Prednosta@Hviezdoslavov.sk  /  pre ekonomické záležitosti e-mail: Ekonom@Hviezdoslavov.sk 

 

 

 • Kancelária prvého kontaktu

sekretariát OcÚ, podateľňa, eSchránka, sťažnosti & hlásenia & podnety & poruchy, trvalé pobyty, žiadosti o príspevok pri nar. dieťaťa

Ing. Andrea Marko, PhD.

tel. 031/562 50 35 (v úradných hodinách)

e-mail: Obecny@Hviezdoslavov.sk 

 

 

 • Referát správy majetku

evidencia & správa ulíc, infožiadosti (Zákon 211/2000), soc. politika, kultúra (prenájmy KD, podujatia), šport (prenájmy ihrísk, podujatia)

Renáta Orgoňová

tel. 031/560 36 25 (v úradných hodinách)

e-mail: SpravaMajetku@Hviezdoslavov.sk 

 

 

 • Referát daní a poplatkov

správa daní a poplatkov, overovanie písomností, pokladňa

Mgr. Rozália Cilliová

tel. 031/562 50 35 (v úradných hodinách)

e-mail: DaneAPoplatky@Hviezdoslavov.sk 

 

 

 • Úsek obecnej údržby & "Zelená linka" obce

Ondrej Vravko

mob. 0910 559 993 (prac. dni 7:30 - 16:00)

 

 

 • Hlavný kontrolór obce

JUDr. Mário Vanc, LLM

e-mail: Kontrolor@Hviezdoslavov.sk 

 

 

 • Právny úsek obce

JUDr. Peter Reisz

e-mail: Advokat@ReiszLegal.sk 

 

 

 • Projektové riadenie

Ing. Vratko Šoka

e-mail: Projekty@Hviezdoslavov.sk 

 

 

 • Úsek civilnej ochrany

Vojtech Ürögi

e-mail: UrogiVojto@Gmail.com 

 

 

 • Správca obsahu webu

e-mail: Webmaster@Hviezdoslavov.sk 

 

 

 • Miestny spolok Slovenského červeného kríža (predsedníčka)

MUDr. Veronika Kodayová

mob. 0948 927 544

e-mail: Veronika.Koine@Yahoo.de