Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obecný úrad

Úradné hodiny Obecného úradu (OcÚ) Hviezdoslavov:

Pondelok:    7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 

Utorok:        nestránkový deň

Streda:         9:00 - 12:00, 12:30 - 19:00

Štvrtok:       nestránkový deň

Piatok:         7:30 - 11:30

obedná prestávka: 12:00 - 12:30

Pozor, zmena od 12.10.2020 - sledujte, prosím, tento aktualizovaný článok...

 

Pracovníci OcÚ Hviezdoslavov & kontaktné osoby obce:

  • Prednostka úradu + Ekonomicko-personálny úsek a Úsek obecnej údržby & správa majetku

Jana Zemanová

tel. 031/560 36 26

mob. 0910 333 030

pre výkon prednostu OcÚ e-mail: Prednosta@Hviezdoslavov.sk

pre ekonomické záležitosti e-mail: Ekonom@Hviezdoslavov.sk 

 

  • Kancelária prvého kontaktu, sekretariát OcÚ & StÚ, podateľňa

Ivana Karásková

tel. 031/562 50 35

e-mail: Obecny@Hviezdoslavov.sk 

 

  • Odborný referát, evidencia obyvateľstva, správa cintorína

Ing. Viera Gešová

tel. 031/562 50 35

e-mail: Obecny@Hviezdoslavov.sk 

 

  • Referát daní a poplatkov, pokladňa

Mgr. Eva Mindošová

tel. 031/562 50 35

e-mail: DaneAPoplatky@Hviezdoslavov.sk 

 

  • Hlavný kontrolór

JUDr. Mário Vanc

e-mail: Kontrolor@Hviezdoslavov.sk 

 

  • Právny úsek

JUDr. Peter Reisz

e-mail: Advokat@ReiszLegal.sk 

 

  • Úsek projektového riadenia a verejného obstarávania

Ing. Vratko Šoka

e-mail: Projekty@Hviezdoslavov.sk 

 

  • Úsek civilnej ochrany

Vojtech Ürögi

e-mail: UrogiVojto@Gmail.com 

 

  • Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského červeného kríža

MUDr. Veronika Kodayová

mob. 0948 927 544

e-mail: Veronika.Koine@Yahoo.de