Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vodozádržný park Hviezdoslavov

qwfwf

Prijímateľ:                  Obec Hviezdoslavov

Názov projektu:         Vodozádržný park Hviezdoslavov

Cieľ projektu:             Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Nenávratný finančný príspevok:        477.209,88 EUR

Druh projektu:                                   Dopytovo orientovaný

Termín realizácie projektu:                09/2020 – 11/2023

Operačný program:                            Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:                Kohézny fond

Stručný popis projektu:

Top of Form

Bottom of Form

Hlavným cieľom projektu je v súlade so špecifickým cieľom č. 2.1.1 Výzvy – Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom realizácie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Hviezdoslavov. Zámerom projektu je prispôsobiť sa prebiehajúcej a očakávanej zmene klímy, s cieľom eliminovať jej negatívne dôsledky a zvyšovať odolnosť a pripravenosť sídelného prostredia na tieto zmeny.

Hlavná aktivita projektu zahŕňa tieto činnosti:

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,

- Realizácia stavebných prác na stavbe: Vodozádržný park Hviezdoslavov,

- Výkon činnosti stavebného dozoru.

Výstupom projektu je vytvorenie Vodozádržného parku v centre obce Hviezdoslavov prostredníctvom realizácie 3-och vodozádržných opatrení. Jedná sa o komplexné, funkčné a účinné vodozádržné opatrenia, ktorých účelom je zachytávať a zadržiavať dažďovú vodu v mieste jej vzniku a ďalej ju využívať na zavlažovanie verejnej zelene. Súčasne je výstupom projektu vytvorenie jedinej „zelenej oázy“ v obci, vzácnej pre svoju zdravú mikroklímu, ktorá bude slúžiť ako komunitný priestor pre stretávanie sa, hry a osvieženie obyvateľov najmä počas letných horúčav.

Vodozádržné opatrenia:

1/ Výmena nepriepustných povrchov za priepustné, polopriepustné.

2/ Zadržiavanie dažďovej vody zo striech obecného úradu a kultúrneho domu, systém zavlažovania, fontána, mobiliár, sadové úpravy a mlatový chodník.

3/ Vytvorenie vegetačnej steny.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Infomovanost o projekte Vodozádržný park Veľkosť: 455.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.6.2023