Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov

Snímka_obrazovky_2019-06-05_o_12.20.25

Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov

Hlavný cieľ: Rozvoj miestnej infraštruktúry vo vidieckej oblasti a vytvorenie bezpečného prístupu obyvateľov obce Hviezdoslavov k objektom občianskej vybavenosti a základným službám prostredníctvom vybudovania chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty prechádzajúcej obcou.

Termín realizácie: 10/2016 – 12/2017

Výstupy projektu: 

  • nový chodník o dĺžke 712,0 m a šírke 1,5 m
  • bezbariérové technické riešenie chodníka
  • prvky zelenej infraštruktúry v celkovom rozsahu 268 m2

Okamžitým prínosom projektu je skvalitnenie miestnej infraštruktúry obce vytvorením podmienok pre bezpečnú cestnú premávku, bezpečný pohyb chodcov a zlepšenie prístupu a mobility medzi jednotlivými časťami obce.

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV): Európa investuje do vidieckych oblastí

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach