Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do MŠ prebehne bez osobnej prítomnosti detí!

Dátum: 30.04.2020
Počet videní: 997
Zápis do MŠ prebehne bez osobnej prítomnosti detí!

Dôležité informácie

V marci sme na tomto mieste informovali o zápise do našej MŠ vo Hviezdoslavove. Dnes tieto informácie aktualizujeme, pričom najdôležitejšou informáciou je to, že zápis prebehne bez osobnej prítomnosti detí. Všetky informácie nájdete v prehľadnom zhrnutí na webstránke našej MŠ na tomto mieste.

 

Zápis detí do MŠ Hviezdoslavov

na školský rok 2020/2021 

Zápis prebehne bez osobnej prítomnosti detí!

 

Aktualizované 29.4.2020 na základe rozhodnutia MŠVVŠ zo dňa 29.4.2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je možné podanie žiadostí o prijatie detí nasledovnými spôsobmi:

1/ elektronickou formou 

na e-mail: MSHviezdoslavov@gmail.com

do predmetu uveďte: ŽIADOSŤ + priezvisko dieťaťa

Najneskôr do 48 hod. Vám príde spätný mail s potvrdením o prijatí žiadosti, príp. žiadosť o doplnenie údajov.

termín odoslania: od 30.4.2020 do 30.5.2020

Ak nemáte možnosť elektronicky podať prihlášku:

2/ poštou doporučene 

termín odoslania: od 30.4.2020 do 30.5.2020

3/ osobne do poštovej schránky MŠ  

Prosíme dodržať epidemiologické opatrenia vydané RÚVZ SR pre COVID-19.

termín od 30.4.2020 do 30.5.2020

(počas prac. dní - po-ut-str. najvhodnejšie od 6,00 do 15,00 - schránka sa bude vyberať denne o 15,00 hod.)

4/ osobne v MŠ Hviezdoslavov - pôvodná  budova - dvor: 

6.5.2020 - v čase: 6,30 - 13,30 hod. 

7.5.2020 - v čase: 12,00 - 18,00 hod.

V tomto prípade prosíme dodržať hygienicko - epidemiologické opatrenia vydané ÚVZ SR pre COVID-19. Žiadosť preberie riaditeľka MŠ alebo poverený zamestnanec pred vchodom do pôvodnej / starej budovy MŠ. (prosíme dodržať základné epodemiologické opatrenia - potrebné je: rúško, rukavice, odstup). 

 

Každá žiadosť musí byť podpísaná od obidvoch zákonných zástupcov (ak sa o dieťa stará jeden zák. zástupca, podpis druhého sa nevyžaduje).

 

     Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

  Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

     Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

 

Riaditeľ materskej školy
a) rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

b) informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).

 

Mgr. Monika Trnková

riaditeľka MŠ Hviezdoslavov