Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktuálna správa o stave našich vôd

Dátum: 03.02.2022
Počet videní: 2440
Aktuálna správa o stave našich vôd

Hviezdoslavov obstál vskutku dobre...

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v súlade so zákonom o ochrane vôd zverejnilo Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach (CHVO) za rok 2020. Vyplýva z nej, že väčšina podzemných vôd obsahovala určitý druh znečistenia. Závažnosť prekročených limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody v povrchových vodách a v podzemných vodách analyzoval Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

V zverejnenej správe, ktorej kompletné znenie si môžete prečítať napr. TU sú uvedené výsledky monitorovania kvality podzemných a povrchových vôd CHVO Slovenska. Na monitoring bola použitá tzv. surová voda, ktorá je odoberaná z vodárenských zdrojov a je využívaná na účely výroby pitnej vody, pričom pred distribúciou k spotrebiteľovi na vodovodný kohútik prechádza rôznymi procesmi vodárenských úprav s cieľom zaistiť jej zdravotnú bezpečnosť. Zdravotne bezpečná pitná voda musí spĺňať limitné hodnoty stanovené platným národným predpisom.

V niektorých prípadoch došlo k miernemu prekročeniu niektorých limitných hodnôt ukazovateľov, avšak treba opäť podotknúť, že v správe ide o kvalitu surovej vody, ktorú dodávateľ pitnej vody ešte upravuje a  je povinný zabezpečiť jej monitoring a splnenie požiadaviek na jej zdravotnú bezpečnosť v mieste dodávania.

V súlade s požiadavkami zákona o CHVO prehodnotil ÚVZ SR zdravotný význam zistených ukazovateľov kvality pitnej vody v surovej vode CHVO a pripravil zoznam obcí s vymenovanými prekročenými limitnými hodnotami a tiež zdravotné riziká jednotlivých ukazovateľov.

Potešujúca správa pre Hviezdoslavov znie, že žiadne prekročené ukazovatele sa v prípade našej obce neuvádzajú.

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.