Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Posledná výzva na zaplatenie poplatku za komunálny odpad

Dátum: 01.04.2022
Autor: Obecný úrad Hviezdoslavov
Počet videní: 1660
Posledná výzva na zaplatenie poplatku za komunálny odpad

Posledná výzva...

Obec Hviezdoslavov ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad (ďalej len KO) týmto upozorňuje a vyzýva občanov, aby si vo vlastnom záujme preverili splnenie svojich poplatkových povinnosti na r. 2022.

Poplatníkov, ktorí si doteraz neuhradili poplatok za odvoz KO v riadne stanovenom termíne do 31.3.2022,

 

V Y Z Ý V A M E,

 

aby uhradili obcou vyrubené poplatky za KO v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad v znení nesk. predpisov a zároveň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Hviezdoslavov č. 3/2021 o miestnych daniach a poplatku za KO a drobný stavebný odpad

 

v termíne najneskôr do 15. apríla 2022.

 

Upozorňujeme, že zvozová spol. po tomto dátume NEvyvezie nádoby, ktoré nebudú riadne označené tohtoročnou nálepkou, ktorá dokazuje úhradu poplatku. Viac o odvoze odpadov nájdete na TOMTO mieste, príp TU.

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.