Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

Dátum: 11.03.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 672
Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

O projekte MŠ...

eu-png

V súlade s globálnym cieľom IROP - zlepšenie kvality života obyvateľov a udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj obce Hviezdoslavov zabezpečením poskytovania kvalitných a dostupných verejných služieb predprimárneho vzdelávania, prostredníctvom vybudovania nových kapacít MŠ Hviezdoslavov, zabezpečenia potrebného materiálno-technického vybavenia nových priestorov a úpravy existujúcich priestorov MŠ.

Nenávratný finančný príspevok: 558 885,00 EUR

Druh projektu: Dopytovo orientovaný

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Termín realizácie projektu: 02/2019 – 11/2019

Stručný popis projektu:

Zámerom projektu je vyriešiť hlavné problémy v oblasti predprimárneho vzdelávania v obci Hviezdoslavov: nedostatočnú kapacitu MŠ ako jediného zariadenia predprimárneho vzdelávania v obci a nevyhovujúci technický stav priestorov MŠ z pohľadu bezbariérového prístupu pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Projekt bude realizovaný 10 mesiacov a pozostáva z:

  • Hlavnej aktivity projektu č. 1 – Prístavba Materskej školy Hviezdoslavov
  • Hlavnej aktivity č. 2 – Materiálno-technické vybavenie nových priestorov MŠ
  • Hlavnej aktivity č. 3 – Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu MŠ

Výstupom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy formou modulov, pričom navrhovaná prístavba je samostatná budova v areáli MŠ, ktorá nezasahuje do existujúceho objektu MŠ; vytvorenie 3-och nových tried s max. kapacitou 74 detí, vrátane nevyhnutného prevádzkového, hygienického a technického zázemia a materiálno-technické vybavenie novovytvorených priestorov MŠ (interiérové vybavenie priestorov a zakúpenie interaktívnej tabule). Projekt tiež rieši vybudovanie bezbariérového vstupu do existujúceho objektu MŠ.  

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.