Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako s komunálnym odpadom v roku 2020?

SÚBOR
Dátum: 19.12.2019
Počet videní: 4180
Ako s komunálnym odpadom v roku 2020?

Dôležitá informácia...

Milí Hviezdoslavčania.
 
V súvislosti s prijatím Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce Hviezdoslavov č. 6/2019 o miestnych daniach, poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné stavebné odpady s poukazom na zákonnú možnosť obce vyplývajúcu z §82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si Vás dovoľujeme informovať, že poplatníci môžu s účinnosťou od 1.1.2020 v prípade poplatku za komunálny odpad požiadať obec o zmiernenie tohto poplatku. Obec Hviezdoslavov môže tento poplatok poplatníkom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, zmierniť až o 20%. Aby mohol byť tento poplatok zmiernený, stačí, aby poplatník pred úhradou tohto poplatku (termíny Vám ešte upresníme - zatiaľ netreba robiť nič) na obci požiadal o jeho zmiernenie, kde s ním zamestnanec Úradu spíše jednoduchú žiadosť a deklaroval, že má v obci trvalý pobyt. Následne mu bude vyrúbený zmiernený poplatok.
 
V prípade obyvateľov, ktorí nie sú poplatníkmi z dôvodu, že poplatkovú povinnosť znášajú správcovia nehnuteľností (napr. vo Hviezdnom bývaní), ktorým títo obyvatelia platia adekvátnu časť poplatku za komunálny odpad, je potrebné, aby sa títo informovali u svojich správcov o spôsobe uplatnenia zmiernenia poplatku, nakoľko správca v pozícii poplatníka má taktiež právo požiadať o zmiernenie poplatku na základe počtu ním spravovaných nehnuteľností, v ktorých majú občania trvalé pobyty. O tejto možnosti a o spôsobe zmiernenia tohto poplatku pre správcov, boli jednotliví správcovia upovedomení listom.
 
 

Mať trvalý pobyt práve vo Hviezdoslavove sa naozaj oplatí...

 
 
Ako iste viete, v obci Hviezdoslavov sa uplatňuje množstvový zber odpadu s určenou sadzbou 0,022 eur / 1 liter alebo 1 dm3 / 1 vývoz pri frekvencii vývozu 1x za dva týždne pri použití zberných nádob o obsahu 110, 120 a 240 litrov a kontajnera o obsahu 1 100 litrov. Tento koeficient bol vypočítaný na základe analýzy, berúc pritom do úvahy zákonnú skutočnosť, že obec nesmie na odpadoch, laicky povedané, ani "zarábať, no ani prerábať". Zákon jej totiž neumožňuje hranicu podliezať, no ani nadliezať. Pre ľudí to znamená mierne zvýšenie ročnej platby. Celý minulý rok sme totiž za odpad občanom doplácali. Opakujeme však zároveň, že tento poplatok môžeme poplatníkom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, zmierniť až o 20%. Až o 50% môžeme poplatok zmierniť poplatníkom - držiteľom ZŤP preukazu alebo poberateľom starobného dôchodku, ktorí žijú v samostatnej domácnosti, alebo pre max. 2 osoby žijúce v spoločnej domácnosti, a to na základe žiadosti a predloženia preukazu. Žiadosti sa predkladajú do 31. januára príslušného roka. Kompletné znenie VZN nájdete TU.
 
Poplatok sa určuje ako súčin frekvencie vývozov, objemu zbernej nádoby a sadzby poplatku:
  • a) 110 l – 62,92 € / 2,42 € / I vývoz (50,34 € pri 20% "TP" zľave)
  • b) 120 l – 68,64 € / 2,64 € / I vývoz (54,91 € pri 20% "TP" zľave)
  • c) 240 l – 137,28 € / 5,28 € / I vývoz (109,82 € pri 20% "TP" zľave)
  • d) 1 100 l – 629,20 € / 24,20 € / I vývoz

 

V prílohe taktiež zasielame prvý Harmonogram vývozov na rok 2020 – TKO – BRO – TO. Marius Pedersen k nemu hovorí nasledovné: "TO (triedený odpad) je IBA na mesiac január z dôvodu toho, že medzi OZV a našou spoločnosťou Marius Pedersen doteraz neprišlo k podpísaniu zmluvy pre rok 2020. Je v našom najväčšom záujme mať harmonogramy ucelené na celý rok, pretože nám to taktiež spôsobuje prevádzkové starosti. Akonáhle bude zmluva podpísaná, obratom Vám posielame vývozné kalendáre na celý kalendárny rok 2020 triedeného zberu."

Celý január 2020 Vás budeme notifikovať o každom vývoze SMSkami, aby ste boli vždy deň vopred pripravení.

Budeme Vás informovať akonáhle dostaneme viac informácií...

 

Obecný úrad Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Hviezdoslavov Veľkosť: 40.5 kB Formát: xlsx Dátum: 19.12.2019

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.