Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Aktualizované. Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva 15.4.2020

Aktualizované. Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva 15.4.2020
15. apríla 2020 (v stredu) o 16:00 v hlavnej sále Kultúrneho domu.

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov, na ktoré Vás srdečne pozývam, na 8. apríla 2020 (t. j. v stredu) o 08:00 v hlavnej sále Kultúrneho domu vo Hviezdoslavove.

Návrh programu vo forme dokumentu je k dispozícii nižšie...

Dôležité upozornenie: OZ budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia pre všetkých a povinnosťou pri vstupe na zasadnutie bude okrem povinných rozostupov v určenej dĺžke pre každého i rúško na tvári a hygienické rukavice, a to bez výnimky. Verejnosť prosíme, aby každý občan mimoriadne zvážil svoju prítomnosť na zastupiteľstve. Zastupiteľstvo bude totiž ako obvykle možné pozrieť si i na YouTube, materiály na rokovanie bude možné stiahnuť si, nad rámec zákona, min. 24 hodín vopred na stránkach obce - v príslušnej sekcii...

Ďakujem za pochopenie.

 

AKTUALIZOVANÉ 7.4.2020

STANOVISKO HL. KONTROLÓRA

"Vzhľadom na pracovný návrh uznesenia, ktoré bolo včera vládou SR schválené s pripomienkou (v tejto chvíli nie je ešte známe jej úplné znenie) pod č. 207/2020, sa pre účel výkonu rokovania OZ nás dotýka najmä časť C - "Zakazuje", ktorou Vláda SR zakazuje v dotknutom období uplatňovanie ústavného práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Doposiaľ sa predmetné odporúčalo. Nakoľko vláda zakázala konkrétne ústavné právo, ktoré je nadradené ostatným zákonom, zakázala tým aj výkon takých práv, ktoré z podriadených zákonov vyplývajú. Vo svojej podstate je zasadnutie obecného zastupiteľstva verejným rokovaním, verejnosť je zoskupením ľudí a zhromažďovanie (ako ústavné právo par excellence) opäť nesie prvky verejnosti, zoskupovania a ďalších obdobných pojmov, ktoré predstavujú skupinu ľudí v určitom čase a na určitom mieste. Možno je trocha diskutabilné obmedzovanie ústavných práv vládou ako najvyšším výkonným organom (aj keď v takomto stave), ale nakoľko ide o dočasné obmedzenie, tak na základe vlastného právneho názoru odporúčam rokovanie obecného zastupiteľstva presunúť na obdobie po účinnosti tohto uznesenia vlády."
 
S pozdravom,
JUDr. Mário Vanc, LL.M.
Hlavný kontrolór obce Hviezdoslavov
 
 

STANOVISKO STAROSTU OBCE

So stanoviskom hl. kontrolóra sa, aj vzhľadom na konzultácie so ZMOSom, plne stotožňujem a zasadnutie OZ zvolávam o týždeň neskôr - na 15. apríla 2020. Pozvánku pripájam vo forme dokumentu nižšie, v ktorom rovnako písomne zdôvodňujem nutnosť presunu tohto rokovania na vhodnejší termín, kedy bude verejnosti opätovne umožnený voľný pohyb a možnosť slobodného zhromaždenia sa na obecnom zastupiteľstve, hoci aj za sprísnených bezpečnostných opatrení. Týmto sa, prirodzene, pôvodný termín zasadnutia zastupiteľstva - 8.4.2020 o 8:00 - r u š í.

 

Marek Lackovič

starosta

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
0 POZVÁNKA OZ 8.4.2020 - na zverejnenie 103.2 kB pdf 3.4.2020
0 POZVÁNKA OZ 15.4.2020 - na zverejnenie 105.3 kB pdf 7.4.2020