Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Projekt novej, obecnej ZŠ je už na ceste. Hotový musí byť do 15. novembra 2021

Projekt novej, obecnej ZŠ je už na ceste. Hotový musí byť do 15. novembra 2021
Zmluva o dielo podpísaná, môže sa pracovať...

Zmluva o dielo na Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie obecnej základnej školy Hviezdoslavov je na svete. Dnes bola zmluva zverejnená, dokumentácia musí byť hotová v lehote do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, t. j. najneskôr v polovici novembra.

Vysúťažená cena za dielo na základe výsledku verejného obstarávania činí 46.776,00 EUR vr. DPH. Z hľadiska efektívnosti prevádzky (najmä personálnej optimalizácie) min. kapacita školy bude 20 tried (18 + min. 2 špecializované učebne). V súlade s demografickým vývojom je nevyhnutná možnosť etapizácie (rovnako tak ako v prípade novopostavenej CZŠ sv. Martina).

Uzneseniami č. 38, resp. 39/2021 boli minulý týždeň jednomyseľne schválené kúpne zmluvy na samotné pozemky o rozlohe 7.453 m2, na ktorých bude ďalšia - nová základná škola v blízkej budúcnosti stáť.

S výstavbou ďalšej novej základnej školy na našom území by sa, pevne veríme, mohlo začať v r. 2022, len niekoľko mesiacov po otvorení Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove, vďaka čomu v pomerne rýchlom slede možno očakávať vznik dvoch nových, moderných základných škôl v našej obci.

Snímka_obrazovky_2021-01-13_o_8.38.54

 

OcÚ Hviezdoslavov