Obec Hviezdoslavov

Rolky žltých vriec na zber plastu sú pripravené k odberu na OÚ

Rolky žltých vriec na zber plastu sú pripravené k odberu na OÚ
Nálepky na smetné nádoby na rok 2019 bude možné zakúpiť do 28.2.2019 počas úradných hodín...

Zároveň zdôrazňujeme, že nálepky na smetné nádoby na rok 2019 bude možné zakúpiť do 28.2.2019 počas úradných hodín. Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu: 

SK610200 0000 0000 1932 2122

Pri každej platbe je potrebné uviesť meno poplatníka. Po pripísaní úhrady na účet si občan môže vyzdvihnúť nálepku na obecnom úrade. Nálepky na rok 2018 sú platné až do 28.2.2019. Poplatok za vývoz zostáva nezmenený - 120l ... 46,80 €; 240l ... 93,60 €. 

Nádoby, ktoré po 28.2.2019 nebudú označené nálepkou na rok 2019, nebudú po tomto termíne vyvezené.