Obec Hviezdoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva bola spustená...

Vážený pán/pani,

 

dovoľte mi, aby som Vás v mene obce

 

H v i e z d o s l a v o v

 

v súlade s ust. § 5 ods. 3 písm. b) a § 117 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 343/2015 o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y z v a l

na predloženie cenovej ponuky podľa podmienok uvedených v priložených dokumentoch...

 

 

  • Predmet obstarávania:

Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním v MŠ Hviezdoslavov

 

Všetky potrebné dokumenty nájdete zverejnené nižšie...

 

Marek Lackovič

starosta

Súbory na stiahnutie