Obec Hviezdoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Riešime verejné osvetlenie v častiach, kde sa dnes nesvieti

Riešime verejné osvetlenie v častiach, kde sa dnes nesvieti
Informujeme našich obyvateľov...

V uplynulých dňoch sme mapovali oblasti, v ktorých je potrebné čo najskôr vyriešiť nepríjemnú situáciu s absentujúcim verejným osvetlením. Osobne sme aj so zástupcom V-elektrik, s. r. o. (spoločnosť, ktorá vo Hviezdoslavove poskytuje garantované energetické služby vďaka podpísanej zmluve od 24.8.2018) navštívili všetky predmetné lokality vo Hviezdoslavove a zahájili projektový proces.

Ide o tieto lokality:

 • Slnečnicová (časť Záhrady)
 • Veterná (časť Záhrady)
 • Nezábudková (časť Záhrady)
 • Kríková (časť Podháj)
 • Kvetná (časť Podháj)
 • Česká (slepá ulica - výbežok z Českej ul.)
 • "Furmanská" (vnútroblok za hostincom)
 • Stromová (časť Podháj)

 

Pri všetkých spomínaných (okrem Kvetnej, kde už lampy osadené sú a fungujú a kde investor žiada, aby VO prebrala obec na základe jeho žiadosti a Dohode o spolupráci z 27.10.2014, no nainštalovaný je zastaraný typ svietidiel, čo bude nutné doriešiť) je potrebné vyhotoviť v nasledujúcich dňoch a týždňoch nové merania a rozpracovať projektovú dokumentáciu (v niektorých lokalitách nie sú ani lampy, ani stĺpy, nič - čo významne zťažuje celý proces).

Túto projekčnú časť pripraví, zrealizuje a postupne, pokiaľ jej to finančná situácia dovolí, zaplatí obec.

Vo všetkých predmetných lokalitách budú v nasledujúcich dňoch prebiehať osobné stretnutia, kde preberieme ďalšie podrobnosti a hlavne realizačnú časť.

Prvé dve stretnutia sú plánované na 4. septembra v lokalitách Česká a "Furmanská". Oficiálny list prišiel všetkým dotknutým nehnuteľnostiam aj do schránok. Ďalším lokalitám prídu podobné listy do schránok v priebehu tohto týždňa. Zakaždým sa objavia aj tu, v tomto článku...

 

Aktualizácia 17.10.2019

V septembri 2019 obec Hviezdoslavov objednala pod č. 42/2019 "Realizačný projekt rozšírenie VO pre obec Hviezdoslavov" spočívajúci v naprojektovaní rozšírenia verejného osvetlenia na uliciach Slnečnicová, Veterná, Nezábudková, Kríková a Stromová v obci Hviezdoslavov vo výške 720,00 EUR vr. DPH. Táto projektová dokumentácia by mala byť podľa slov dodávateľa hotová do konca októbra 2019 / začiatkom novembra 2019.

 

Aktualizácia 11.11.2019

Projektová dokumentácia je hotová. Časť z nej sme zaslali Vašim kontaktným osobám na predmetných uliciach, ktoré v prípade záujmu o nahliadnutie pokojne kontaktujte a časť si môžete pozrieť aj nižšie v priložených podkladoch...

Výkaz výmer ukázal, že kompletná realizačná cena za Slnečnicovú, Veternú, Nezábudkovú, Kríkovú a Stromovú ul. prekročila 80.000 EUR.

S kolegami teraz hľadáme variantné možnosti, aby sme to vedeli realizovať tak aby:

 1. Sme aspoň časť projektu vedeli vyriešiť zdodatkovaním platnej zmluvy o garantovaných energetických úsporách, aby sme ušetrili Vaše i obecné fin. prostriedky.
 2. Sme túto prvú etapu vedeli realizovať čo najskôr (to sa bude dať urobiť v lokalitách, kde už fyzicky stoja stĺpy, na ktoré ale zas musíme získať povolenie od ZSD).
 3. Boli tým pádom finálne náklady čo najnižšie...

Budeme Vás informovať. Nie je to jednoduché. Situáciu navyše zhoršuje fakt, že v 75% prípadoch ide o Vaše súkromné pozemky, ulice a cesty, kde obec nevlastní nič...

 

Marek Lackovič

starosta