Obec Hviezdoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Riešime verejné osvetlenie v častiach, kde sa dnes nesvieti

Riešime verejné osvetlenie v častiach, kde sa dnes nesvieti
Informujeme našich obyvateľov...

V uplynulých dňoch sme mapovali oblasti, v ktorých je potrebné čo najskôr vyriešiť nepríjemnú situáciu s absentujúcim verejným osvetlením. Osobne sme aj so zástupcom V-elektrik, s. r. o. (spoločnosť, ktorá vo Hviezdoslavove poskytuje garantované energetické služby vďaka podpísanej zmluve od 24.8.2018) navštívili všetky predmetné lokality vo Hviezdoslavove a zahájili projektový proces.

Ide o tieto lokality:

  • Slnečnicová (časť Záhrady)
  • Veterná (časť Záhrady)
  • Nezábudková (časť Záhrady)
  • Kríková (časť Podháj)
  • Kvetná (časť Podháj)
  • Česká (slepá ulica - výbežok z Českej ul.)
  • "Furmanská" (vnútroblok za hostincom)
  • Stromová (časť Podháj)

 

Pri všetkých spomínaných (okrem Kvetnej, kde už lampy osadené sú a fungujú a kde investor žiada, aby VO prebrala obec na základe jeho žiadosti a Dohode o spolupráci z 27.10.2014, no nainštalovaný je zastaraný typ svietidiel, čo bude nutné doriešiť) je potrebné vyhotoviť v nasledujúcich dňoch a týždňoch nové merania a rozpracovať projektovú dokumentáciu (v niektorých lokalitách nie sú ani lampy, ani stĺpy, nič - čo významne zťažuje celý proces).

Túto projekčnú časť pripraví, zrealizuje a postupne, pokiaľ jej to finančná situácia dovolí, zaplatí obec.

Vo všetkých predmetných lokalitách budú v nasledujúcich dňoch prebiehať osobné stretnutia, kde preberieme ďalšie podrobnosti a hlavne realizačnú časť.

Prvé dve stretnutia sú plánované na 4. septembra v lokalitách Česká a "Furmanská". Oficiálny list prišiel všetkým dotknutým nehnuteľnostiam aj do schránok. Ďalším lokalitám prídu podobné listy do schránok v priebehu tohto týždňa. Zakaždým sa objavia aj tu, v tomto článku...

 

Aktualizácia 17.10.2019

V septembri 2019 obec Hviezdoslavov objednala pod č. 42/2019 "Realizačný projekt rozšírenie VO pre obec Hviezdoslavov" spočívajúci v naprojektovaní rozšírenia verejného osvetlenia na uliciach Slnečnicová, Veterná, Nezábudková, Kríková a Stromová v obci Hviezdoslavov vo výške 720,00 EUR vr. DPH. Táto projektová dokumentácia by mala byť podľa slov dodávateľa hotová do konca októbra 2019 / začiatkom novembra 2019.

 

Marek Lackovič

starosta