Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejné obstarávanie novej zberovej spoločnosti na zber a odvoz odpadu bolo spustené!

Verejné obstarávanie novej zberovej spoločnosti na zber a odvoz odpadu bolo spustené!
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.10.2019 o 14:00.

Koncom roka, konkrétne 31.12.2019, našej obci končí platná zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen. V týchto dňoch sme práve preto po intenzívnych prípravách spustili obstarávanie novej spoločnosti na zber a odvoz odpadu, s cieľom zabojovať o férové podmienky aj na nasledujúce roky. Ceny za zber, odvoz, aj likvidáciu odpadu sa každým rokom, žiaľbohu, rapídne zvyšujú...

Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Hviezdoslavov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky je 218 755,00 EUR bez DPH a doba trvania nového kontraktu by mala byť 48 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.10.2019 o 14:00. Oznámenie nájdete vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na tomto mieste.

 

Marek Lackovič

starosta