Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná diskusia k logistickému parku Astrum bude 16.1.

Verejná diskusia k logistickému parku Astrum bude 16.1.
Verejná diskusia k log. parku Astrum prebehne 16. januára 2020 o 18:00 hod..

Vážení susedia.

Verejná diskusia k log. parku Astrum, ktorý by mal ešte podľa stále platného a pôvodného ÚPN obce Hviezdoslavov z r. 2008 pribudnúť v rozvojovej ploche č. 39 určenej pre plochy priemyslu a skladov v bezprostrednom dotyku s katastrom Mierova, prebehne 16. januára 2020 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Hviezdoslavov. Na tejto verejnej diskusii, na ktorú Vás srdečne pozývame, prerokujeme za účasti starostu obce, Stavebného úradu, vedenia Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja a investora celú túto záležitosť v celej jej komplexnosti a šírke.

Teším sa na konštruktívnu diskusiu.

 

Marek Lackovič

starosta