Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Akcie Slovenského Červeného kríža vo Hviezdoslavove

Akcie Slovenského Červeného kríža vo Hviezdoslavove
Informuje Miestny spolok SČK vo Hviezdoslavove...

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža sa poriadne rozbehol! Nasledujúce týždne nás čaká hneď niekoľko významných akcií, ktoré si, prosím, poznačte do svojho kalendára...

  1. 7.2.2020 o 18.30: Celovýročná schôdza výboru SČK & privítanie našich ako aj nových členov (KD Hviezdoslavov)
  2. 10.2.2020 o 10.00: Prednáška MUDr. Márie Olejovej z NTS Bratislava o darovaní krvi
  3. 19.2.2020 od 8.00-12.00: Hviezdoslavovská kvapka krvi - mobilný odber krvi organizovaný NTS Bratislava. Podmienkou na pravidelné poskytovanie služby mobilného odberu krvi touto spoločnosťou je 40 ľudí za deň. Preto vás týmto naozaj veľmi prosíme - príďte, prosím, darovať a udalosť (klik SEM) zdieľajte aj na svojich sociálnych sieťach. Spoločne vieme zachrániť nejeden život...

 

Plagátik ku Hviezdoslavovskej kvapke krvi nájdete nižšie...

Komunitu Miestneho spolku SČK Hviezdoslavov nájdete na TOMTO mieste...

 

4.2.

 

Ďakujeme veľmi pekne!

 

MUDr. Veronika Kodayová

Predsedníčka Miestneho spolku SČK Hviezdoslavov