Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Harmonogram vývozov odpadu na r. 2020

SÚBOR
Dátum: 27.01.2020
Počet videní: 6927
Aktualizované. Harmonogram vývozov odpadu na r. 2020

Ako s komunálnym odpadom v roku 2020?

Milí Hviezdoslavčania.
 

Nálepky na smetné nádoby na r. 2020 bude možné zakúpiť v období

1.2.2020 - 29.2.2020 

počas úradných hodín...

 

Dovoľte nám, prosím, ešte raz zopakovať, že nálepky na r. 2019 sú platné do 29.2.2020Smetné nádoby, ktoré nebudú po 29. februári 2020 označené nálepkou na r. 2020, nebudú po tomto termíne vyvezené.

Dňom 1.1.2020 vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Hviezdoslavov č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce. Toto nariadenie upravuje výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu z domácností. Hoci sme situáciu už niekoľkokrát vysvetľovali a prakticky celý november vrátane polovice decembra 2019 sme venovali diskusiám a analýzam výšky tohto poplatku, považujeme za vhodné objasniť výšku poplatku na rok 2020, pre istotu, opäť, aby už zbytočne ďalšie konšpirácie, či špekulácie nevznikali...

Poplatky za komunálny odpad sú účelovým príjmom obce viazané na náklady definované zákonom a zároveň obec nemôže zo zákona platiť tieto služby na odpadové hospodárstvo z iných prostriedkov. Taktiež ani príjem z týchto poplatkov preto nemôže byť použitý na nič iné, ako na náklady s odpadovým hospodárstvom. Pri čerpaní rozpočtu v roku 2019 sme príjmy z poplatkov vyčerpali už na konci 3Q 2019 (čím sme v rozpore so zákonom), pričom priemerná suma na mesačné náklady s odpadmi činila v roku 2019 astronomických 7.000,- EUR (čo je takmer 90.000,- EUR za uplynulý rok). Okrem tejto závažnej skutočnosti naša obec zvýšením poplatku za komunálny odpad z pôvodných 0,015 eur / 1 liter alebo 1 dm3 / vývoz na 0,022 eur reflektovala aj na vysoký nárast celkových nákladov na komunálny odpad, ktoré zahŕňajú predovšetkým nárast skládkovného o 30% od 1.1.2020 a zvýšené náklady za služby zberovej spoločnosti o 9829,78 EUR / rok, ako aj ďalšie služby, ako napr. likvidácia bioodpadu. Existuje dôvodná obava, že ani nastavenie daného poplatku nebude stačiť na pokrytie nákladov tento rok - aj vďaka avizovaným úľavám, nakoľko nás čaká transpozícia zákona od júla 2020, s ktorou sme nerátali pri zostavovaní poplatku, nakoľko ešte nebol nový zákon schválený, kde nás čaká buď zavedenie hnedých nádob na bio odpad alebo preukázanie kompostovania u 100% domácností (čo zrejme nebude možné). Postavenie vlastnej kompostárne by nám taktiež mohlo pomôcť a práve v týchto chvíľach hľadáme vhodný pozemok. Poplatok bol vypočítaný presne na "dojazd" novej - vysúťaženej zmuvy s fy. Marius Pedersen na 4 roky plus s nákladmi spomenutými vyššie...

V súvislosti s prijatím VZN č. 6/2019 s poukazom na zákonnú možnosť obce vyplývajúcu z §82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si Vás dovoľujeme informovať, že poplatníci môžu s účinnosťou od 1.1.2020 v prípade poplatku za komunálny odpad požiadať obec o zmiernenie tohto poplatku. Obec Hviezdoslavov môže tento poplatok poplatníkom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, zmierniť až o 20%. Aby mohol byť tento poplatok zmiernený, stačí, aby poplatník počas úhrady tohto poplatku na obci, v príslušnom Referáte daní a poplatkov počas spomínaného mesiaca február, požiadal o jeho zmiernenie, kde s ním zamestnanec Úradu priamo na mieste spíše jednoduchú žiadosť a deklaroval, že má v obci trvalý pobyt (TP). Tento pobyt bude overený v systéme a následne mu bude vyrúbený zmiernený poplatok.

V prípade obyvateľov, ktorí nie sú poplatníkmi z dôvodu, že poplatkovú povinnosť znášajú správcovia nehnuteľností (napr. vo Hviezdnom bývaní), ktorým títo obyvatelia platia adekvátnu časť poplatku za komunálny odpad, je potrebné, aby sa títo informovali u svojich správcov o spôsobe uplatnenia zmiernenia poplatku, nakoľko správca v pozícii poplatníka má taktiež právo požiadať o zmiernenie poplatku na základe počtu ním spravovaných nehnuteľností, v ktorých majú občania trvalé pobyty. O tejto možnosti a o spôsobe zmiernenia tohto poplatku pre správcov, boli jednotliví správcovia upovedomení listom.

 
 

Mať trvalý pobyt práve vo Hviezdoslavove sa naozaj oplatí!

Informujte o tom, prosím, aj Vašich susedov, či priateľov...

 
 
Ako iste viete, v obci Hviezdoslavov sa uplatňuje množstvový zber odpadu s určenou sadzbou 0,022 eur / 1 liter alebo 1 dm3 / 1 vývoz pri frekvencii vývozu 1x za dva týždne pri použití zberných nádob o obsahu 110, 120 a 240 litrov a kontajnera o obsahu 1 100 litrov. Tento koeficient bol vypočítaný na základe analýzy, berúc pritom do úvahy zákonnú skutočnosť, že obec nesmie na odpadoch, laicky povedané, ani "zarábať, no ani prerábať". Zákon jej totiž neumožňuje hranicu podliezať, no ani nadliezať. Pre ľudí to znamená mierne zvýšenie ročnej platby. Celý minulý rok sme totiž za odpad občanom doplácali. Opakujeme však zároveň, že tento poplatok môžeme poplatníkom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, zmierniť až o 20%. Až o 50% môžeme dokonca poplatok zmierniť poplatníkom - držiteľom ZŤP preukazu alebo poberateľom starobného dôchodku, ktorí žijú v samostatnej domácnosti, alebo pre max. 2 osoby žijúce v spoločnej domácnosti, a to na základe žiadosti a predloženia preukazu. Žiadosti sa predkladajú do 31. januára príslušného roka. Kompletné znenie VZN nájdete TU. Žiadosti pre držiteľov ZŤP preukazu, či poberateľov starobného dôchodku sú k dispozícii, samozrejme, na Obecnom úrade, hneď v Kancelárii prvého kontaktu.
 
Poplatok sa určuje ako súčin frekvencie vývozov, objemu zbernej nádoby a sadzby poplatku:
  • a) 110 l – 62,92 € / 26 vývozov, resp. 2,42 € / I vývoz (možná 20% "TP zľava")
  • b) 120 l – 68,64 € / 26 vývozov, resp. 2,64 € / I vývoz (možná 20% "TP" zľava")
  • c) 240 l – 137,28 € / 26 vývozov, resp. 5,28 € / I vývoz (možná 20% "TP" zľava")
  • d) 1 100 l – 629,20 € / 26 vývozov, resp. 24,20 € / I vývoz

 

V priebehu tohto týždňa sem taktiež pripojíme finálny Harmonogram vývozov na rok 2020. Zatiaľ zverejňujeme len mesiace január a február. Opätovne zdôrazňujeme, že frekvenciu vývozov separátov (napr. plasty alebo papier), ani ich termíny, neurčuje obec Hviezdoslavov (ani žiadna iná obec) ale OZV Envi-pak, a. s., pričom má obec navyše v predmetnej veci minimálnu vyjednávaciu pozíciu, čo je problémom na celom Slovensku už niekoľko posledných rokov a na čo zodpovedných pravidelne intenzívne upozorňujeme...

 

Aktuálne vyjadrenie k tejto téme od fy. Marius Pedersen: "Dobrý deň prajem, harmonogram je závislý od OZV – organizácie zodpovednosti výrobcov, je to organizácia ktorá platí pre občanov separovaný zber. Táto OZV vypočítava štandardy zberov na jednotlivých obciach na základe počtu obyvateľov a vyseparovaných zložiek za predchádzajúce obdobie. Keďže ešte stále čakáme na "výsledky", nie je možné zverejniť kalendáre na celý rok. Bohužiaľ aj OZV pracuje s číslami, ktoré má, a zákon je napísaný tak, že ani samotné OZV ešte nemajú všetky čísla, ktoré potrebujú na svoje výpočty.

Hneď ako bude môcť ísť kalendár von, budeme ho posielať na obce. Pevne dúfame že to už nepotrvá dlho a dostaneme pokyn na zverejnenie.

Ďakujeme pekne za pochopenie a trpezlivosť.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Jennifer Katreničová

obchodný zástupca

 

Marius Pedersen, a. s.

Opatovská 1735

911 01 Trenčín

Prevádzka: Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok

E-mail:  katrenicova.j@mariuspedersen.sk"

 

Celý rok 2020 Vás budeme, tak ako i v roku 2019, notifikovať o každom vývoze papiera i plastov SMSkami, aby ste boli vždy deň vopred pripravení...

 

Aktualizované 17.2.2020

 

Dnes bol zverejnený finálny Harmonogram vývozov na r. 2020. Zber papiera sa nám podarilo po rokovaniach so spoločnosťami ENVI-PAK (ktorá nám zber separátov platí) a Marius Pedersen navýšiť v prípade 1100L nádob z pôvodne avizovaných 6 vývozov ročne na 9 vývozov...

 

Obecný úrad Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Harmonogram 2020 - Hviezdoslavov Veľkosť: 565.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.2.2020