Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na predloženie CP - Doplnenie VO pre obec Hviezdoslavov

Výzva na predloženie CP - Doplnenie VO pre obec Hviezdoslavov
Výzva na predloženie CP...

Toto je VÝZVA na predloženie cenovej ponuky v súlade s § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Hviezdoslavov
Sídlo: Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov
IČO: 00 305 456
Telefón: 0911 969 561

Kontaktná osoba: Marek Lackovič – starosta obce
E-mail: starosta@hviezdoslavov.sk  

 

  1. Názov predmetu zákazky: 

Doplnenie VO pre obec Hviezdoslavov –  elektrické pripojenie NN v časti ulíc Veterná, Slnečnicová a Nezábudková

 

  1. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo / objednávka

 

Viac informácií v priložených dokumentoch.

 

Marek Lackovič

starosta